Maciejewski Marcin

Artykuły w czasopismach:

Maciejewski Marcin (afiliacja? - tak)
Persuasive Strategien auf den Internetseiten für Verhütungsmittel
Liczba punktów: 7

Studia Germanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2467
DOI czasopisma: 10.14746/sgp
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XXXIX
numery stron: 105-205
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Maciejewski Marcin (afiliacja? - tak)
30. Visuelle und sprachliche Handlungsmuster im Online-Diskurs über Homöopathie
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Antos Gerd, Opiłowski Roman, Jarosz Józef
Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten
numery strony: 161-181, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-77939-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.