Prokop Izabela

Artykuły w czasopismach:

Prokop Izabela (afiliacja? - tak)
Kilka uwag o kontrastywnej analizie stylu
Liczba punktów: 6

Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 207-219
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/snp.2018.18.18
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Prokop Izabela (afiliacja? - tak)
Idiolekt pszczelarza - wprowadzenie do projektu badawczego
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena
Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką.
numery strony: 33-45, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-232-3411-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.