Karpiński Maciej

Artykuły w czasopismach:

Karpiński Maciej, Czoska Agnieszka, Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Juszczyk Konrad, Klessa Katarzyna
Aspects of Gestural Alignment in Task-oriented Dialogues
Cognitive Studies
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 1-17, rok wydania: 2018

Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna
Methods, Tools and Techniques for Multimodal Analysis of Accommodation in Intercultural Communication
Computational Methods in Science and Technology
rocznik: 24, numer: 1, strony: 29-41, rok wydania: 2018

Gorzelańczyk Edward, Podlipniak Piotr, Walecki Piotr, Karpiński Maciej, Tarnowska Emilia
Pitch Syntax Violations Are Linked to Greater Skin Conductance Changes, Relative to Timbral Violations – The Predictive Role of the Reward System in Perspective of Cortico–subcortical Loops
Frontiers in Psychology
rocznik: 8, numer: 1, strony: 1-11, rok wydania: 2017

Karpiński Maciej
Dimensions of intonation. Wiktor Jassem’s contribution to the studies on the melody of speech
Lingua Posnaniensis
rocznik: 58, numer: 1, strony: 25-38, rok wydania: 2016

Bonacchi Silvia, Karpiński Maciej
Remarks about the use of the term “multimodality”
Journal of Multimodal Communication Studies
rocznik: 1, numer: 1, strony: 1-7, rok wydania: 2014

Karpiński Maciej
New Challenges in Psycholinguistics: Interactivity and Alignment in Interpersonal Communication
Lingua Posnaniensis
rocznik: 56, numer: 1, strony: 97-106, rok wydania: 2014

Mikołajczak-Matyja Nawoja, Karpiński Maciej
Introduction. Studia z fonetyki i psycholingwistyki. Wydanie specjalne dedykowane profesor Piotrze Łobacz
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2014, numer: 56, strony: 7-11, rok wydania: 2014

Klessa Katarzyna, Wagner Agnieszka, Oleśkowicz-Popiel Magdalena, Karpiński Maciej
Paralingua – a new speech corpus for the studies of paralinguistic features.
Procedia – Social and Behavioral Science
rocznik: 2013, numer: 95, strony: 48-58, rok wydania: 2013

Karpiński Maciej
Acoustic Features of Filled Pauses in Polish Task-Oriented Dialogues.
Archives of Acoustics
rocznik: 2013, numer: 38, strony: 63-73, rok wydania: 2013

Karpiński Maciej
Language in Action: Review of
Avant
rocznik: III, numer: 2, strony: 404-417, rok wydania: 2012

Karpiński Maciej
Acoustic properties and functions of phrase-final rises in Polish task-oriented dialogues
Speech and Language Technology
rocznik: 2012, numer: 15, strony: 147-156, rok wydania: 2012

Karpiński Maciej
The boundaries of language: dealing with paralinguistic features
Lingua Posnaniensis
rocznik: LIV, numer: 2, strony: 37-54, rok wydania: 2012

Szczyszek Michał, Karpiński Maciej
Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych „origami”
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, strony: 139-156, rok wydania: 2010

Karpiński Maciej, Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Malisz Zofia, Szczyszek Michał, Juszczyk Konrad
Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, strony: 83-98, rok wydania: 2010

Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej, Bałdys Olga, Demenko Grażyna
Speechlabs ASR. Polish Lexical Database for Speech Technology: Design and Architecture
Speech and Language Technology
rocznik: 0910, numer: 1213, strony: 191-207, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej
Speaking style variation in laboratory speech: A perception study
Redaktorzy: Klessa Katarzyna, Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Karpiński Maciej,
9th International Conference on Speech Prosody 2018
strony: 517-521, rok wydania: 2018

Karpiński Maciej
Dźwięki mowy
Redaktorzy: Nau Nicole, Hornsby Michael, Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna, , Wójtowicz Radosław
Języki w niebezpieczeństwie: księga wiedzy
strony: 137-153, rok wydania: 2016

Karpiński Maciej, Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Czoska Agnieszka
Gesture annotation scheme development and application for entrainment analysis in task-oriented dialogues in diverse cultures
Redaktorzy: Ferre Gaelle, Tutton Mark
Gesture and Speech in Interaction
strony: 161-166, rok wydania: 2015

Czoska Agnieszka, Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej, Jarmołowicz-Nowikow Ewa
Prosody and gesture in dialogue: Cross-modal interactions.
Redaktorzy: Ferre Gaelle, Tutton Mark
Gesture and Speech in Interaction
strony: 83-88, rok wydania: 2015

Czoska Agnieszka, Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej
Polish Infant Directed vs. Adult Directed Speech: Selected Acoustic-Phonetic Differences
Redaktorzy: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 The Scottish Consortium
Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, rok wydania: 2015

Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej, Czoska Agnieszka
Design, structure, and preliminary analyses of a speech corpus of infant directed speech (IDS) and adult directed speech (ADS)
Redaktorzy: Kloekhorst Alwin, Kohlberger Martin
48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Book of Abstracts
strony: 188-189, rok wydania: 2015

Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna
Prozodia niepewności
Redaktorzy: Danielewiczowa M., Bilińska J., Doboszyńska-Markiewicz K., Zaucha J.
Sens i brzmienie
strony: 49-63, rok wydania: 2015

Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna, Czoska Agnieszka
Local and global convergence in the temporal domain in Polish task-oriented dialogue
Redaktorzy: Campbell Nick, Gibbon Dafydd, Hirst Daniel
Proceedings of the 7th Speech Prosody Conference
strony: 743-747, rok wydania: 2014

Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej, Wagner Agnieszka
Annotation Pro – a new software tool for annotation of linguistic and paralinguistic features
Redaktorzy: Hirst Daniel, Bigi Brigitte
Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody (TRASP)
strony: 51-54, rok wydania: 2013

Karpiński Maciej
О дискурс-аналитической практике
Redaktorzy: Oukhanova Irina
La Table Ronde
strony: 187-204, rok wydania: 2013

Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej
Annotating paralinguistic features in quasi-spontaneous speech. Adding the “vision” component?
Redaktorzy: Belz Anja
Proceedings of the Workshop on Vision and Language, December 13th and 14th, 2012, Sheffield, UK, rok wydania: 2012

Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Karpiński Maciej
Communicative Intentions behind Pointing Gestures in Task-oriented Dialogues
Redaktorzy: Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Juszczyk Konrad, Malisz Zofia, Szczyszek Michał
GESPIN: Gesture and speech in interaction, rok wydania: 2011

Malisz Zofia, Karpiński Maciej
Multimodal Aspects of Positive and Negative Responses in Polish Task-oriented Dialogues
Redaktorzy: Hasegawa-Johnson Mark
Proceedings of Speech Prosody 2010, rok wydania: 2010

Karpiński Maciej, Jarmołowicz-Nowikow Ewa
Prosodic and Gestural Features of Phrase-internal Disfluencies in Polish Spontaneous Utterances
Redaktorzy: Hasegawa-Johnson Mark
Proceedings of Speech Prosody 2010, rok wydania: 2010

Karpiński Maciej
Preliminary Prosodic and Gestural Characteristics of Instructing Acts in Polish Task-oriented Dialogues
Redaktorzy: Esposito Anna, Vich Robert
Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and facial Expressions
strony: 227-238, rok wydania: 2009

Karpiński Maciej
From Speech and Gestures to Dialogue Acts
Redaktorzy: Esposito Anna, Hussain Amir, Marinaro Maria, Martone Raffaele
Multimodal Signals: Cognitive and Algorithmic Issues
strony: 164-169, rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Karpiński Maciej
Sekretarz redakcji: Jarmołowicz-Nowikow Ewa
Journal of Multimodal Communication Studies
Poznań - Warszawa
ISSN: 2391-4033

Tomy zbiorowe:

Klessa Katarzyna, Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Karpiński Maciej, Śledziński Daniel
9th International Conference on Speech Prosody 2018
International Speech Communication Association
Poznań 2018
ISBN: 2333-2042

Nau Nicole, Hornsby Michael, Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna, Wicherkiewicz Tomasz, Wójtowicz Radosław
Języki w niebezpieczeństwie: księga wiedzy
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-4-5