Surdyk Augustyn

Artykuły w czasopismach:

Szeja Jerzy, Surdyk Augustyn
Reflections of practitioners: Students participating in school LARPs in 1999–2017 and their transformations in socio-cultural context
Homo Ludens
rocznik: 2018, numer: 1(11), strony: 211-227, rok wydania: 2018

Urban Anna, Surdyk Augustyn
Mistranslations of Film Titles: Between Fidelity and Advertising
Glottodidactica
rocznik: 2016, strony: 153-170, rok wydania: 2016

Jaskuła Jagoda, Surdyk Augustyn
GRA-nice prawa - metody parascammingowe oraz retoryka konkursów, teleloterii i loterii SMS-owych
Homo Ludens
rocznik: 2016, numer: 1(9)/2016, strony: 103-125, rok wydania: 2016

Furszpaniak Danuta, Surdyk Augustyn
Use of Humour in an Academic B-learning ESP Course
Global Management Journal
rocznik: 2015, strony: 50-72, rok wydania: 2015

Surdyk Augustyn, Ćwiklińska-Surdyk Dorota
Człowiek jako aktor na scenie życia.Teorie G.H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne
Homo Ludens
rocznik: -, numer: 4, strony: 45-62, rok wydania: 2012

Surdyk Augustyn
Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop
Homo Ludens
rocznik: -, numer: 3, strony: 9-17, rok wydania: 2011

Surdyk Augustyn
Aktywność towarzystw naukowych w Internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci
Homo Ludens
rocznik: -, numer: 3, strony: 199-214, rok wydania: 2011

Surdyk Augustyn
Ludological research traditions in the Institute of Applied Linguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań
Posener Beitrage zur Angewandten Linguistik
rocznik: -, numer: 1, strony: 275-286, rok wydania: 2011

Surdyk Augustyn
Gry, które uczą
Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny
rocznik: -, numer: 17, strony: 22-25, rok wydania: 2010

Surdyk Augustyn, Morawski Tadeusz
Polskie palindromy dawniej i dziś
Homo Ludens
rocznik: -, numer: 1, strony: 191-204, rok wydania: 2009

Surdyk Augustyn
Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji
Homo Ludens
rocznik: -, numer: 1, strony: 223-243, rok wydania: 2009

Surdyk Augustyn, Juszczyk Stanisław
Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia. Iubilaei causa laudatio
Homo Ludens
rocznik: -, numer: 1, strony: 11-21, rok wydania: 2009

Surdyk Augustyn
Klasyfikacja interakcji w grach typu role-playing games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych
Homo Communicativus
rocznik: 2008, numer: 4, strony: 115-125, rok wydania: 2008

Surdyk Augustyn
Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”
Homo Communicativus
rocznik: 2008, numer: 3, strony: 27-45, rok wydania: 2008

Surdyk Augustyn
Sylwetka naukowa profesora Waldemara Pfeiffera
Homo Communicativus
rocznik: 2008, numer: 3, strony: 11-17, rok wydania: 2008

Surdyk Augustyn
Autonomizująca funkcja techniki gier fabularnych
Języki Obce w Szkole
rocznik: 2008, numer: 6, strony: 167-174, rok wydania: 2008

Surdyk Augustyn
Ludology as game research in language pedagogy studies
Kalbotyra - Germanic and Romance Studies
rocznik: 2008, numer: 59, strony: 261-270, rok wydania: 2008

Surdyk Augustyn
An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages
Kultura i Historia
rocznik: 2008, strony: 0-0, rok wydania: 2008

Surdyk Augustyn
An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages
Wiedza i Edukacja
rocznik: 2008, strony: 0-0, rok wydania: 2008

Surdyk Augustyn
Od Tolkiena do glottodydaktyki, czyli o technice gier fabularnych w dydaktyce języków obcych i gustach literackich studentów.
Język – Kultura – Komunikacja
rocznik: 2007, numer: 1, strony: 91-98, rok wydania: 2007

Surdyk Augustyn
Charakter i cele Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz perspektywy badań nad grami w Polsce
Język – Kultura – Komunikacja
rocznik: 2007, numer: 2, strony: 7-14, rok wydania: 2007

Artykuły w tomach zbiorowych:

Surdyk Augustyn
Badanie kultury popularnej w zakresie nowych mediów w kraju i na świecie na przykłądzie organizacji ludologicznych
Redaktorzy: Gemra Anna, Mazurkiewicz Adam
Literatura i kultura popularna. Badania i metody
strony: 251-266, rok wydania: 2014

Surdyk Augustyn
Podstawy inżynierii bezpieczeństwa w kształceniu zawodowym nauczycieli języków obcych
Redaktorzy: Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych
strony: 175-192, rok wydania: 2012

Surdyk Augustyn
Towards Electronic Media Awareness: The Basics of Security Engineering in FL Teacher Education
Redaktorzy: Lorenzo-Modia M.J., Szczepaniak-Kozak Anna
From life to text: Building linguistic and cultural identity
strony: 253-283, rok wydania: 2012

Surdyk Augustyn
Ludological research in glottodidactics and intercultural communication
Redaktorzy: Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Kowalonek-Janczarek Monika, Maciejewski Marcin, Sopata Aldona
Aktuelle Probleme der angewandten Linguistik : Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren
strony: 227-237, rok wydania: 2011

Surdyk Augustyn
Innovative communicative games in teaching foreign languages
Redaktorzy: Rozalowska-Żądło Renata
Fremdsprachenlernen im studienbegleitenden Deutschunterricht
strony: 142-159, rok wydania: 2007

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Surdyk Augustyn
Sekretarz redakcji: Ćwiklińska-Surdyk Dorota
Homo Ludens
Polskie Towarzystwo Badania Gier
Poznań
ISSN: 2080-4555

Tomy zbiorowe:

Surdyk Augustyn, Szeja Jerzy
Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym
Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii UAM
Seria: Homo Communicativus
Poznań 2008

Surdyk Augustyn, Szeja Jerzy
Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności
Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii UAM
Seria: Homo Communicativus
Poznań 2008

Surdyk Augustyn
Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język, kultura, komunikacja
Poznań 2007

Surdyk Augustyn, Szeja Jerzy
Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Język, kultura, komunikacja
Poznań 2007