Greser Ewa

Artykuły w czasopismach:

Greser Ewa
Literaturwissenschaftlicher Doktoranden-Workshop: 4. Kieler Tage in Posen, November 2014
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: -, numer: 35, strony: 115-116, rok wydania: 2014

Greser Ewa
Bergenroths „Croquis von Posen” - gedankliche Spaziergänge durch die Stadt und ihre Geschichte
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: -, numer: 32, strony: 53-65, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Greser Ewa
Zielone ścieżki dzieciństwa - przyroda XIX-wiecznego Poznania we wspomnieniach niemieckich autorów
Redaktorzy: Święcicka Małgorzata, Peplińska-Narloch Monika
Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. 7
strony: 369-384, rok wydania: 2019

Greser Ewa
Refleksje wokół „Work about Kleist” Franka Stellii
Redaktorzy: Godlewicz-Adamiec Joanna , Szybisty Tomasz , Arich-Gerz Bruno , Wyrzykiewicz Dominika
Literatura a rzeźba / Literatur und Skulptur
strony: 383-395, rok wydania: 2018

Greser Ewa
„Am Wassersaum der Zeit entlanglaufen” – Anne Webers biographisches Schreiben in Ahnen. Ein Zeitreisetagebuch (2015)
Redaktorzy: Hansen Simon , Thielsen Jill
Tendenzen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Narrative Verfahren und Traditionen in erzählender Literatur ab 2010
strony: 117-132, rok wydania: 2018

Greser Ewa
Polski i pruski Poznań na przeciwległych brzegach Warty. Przestrzeń urbanistyczna i architektura Poznania w niemieckiej literaturze fikcjonalnej
Redaktorzy: Godlewicz-Adamiec Joanna , Szybisty Tomasz
Literatura a architektura
strony: 355-371, rok wydania: 2017

Greser Ewa
„Mein Heimatland, mein Posen” – kreowanie niemieckiej tożsamości Poznania w tekstach pruskiego elementarza ojczyźnianego
Redaktorzy: Morzyńska-Wrzosek Beata , Kurkiewicz Marek , Szczukowski Ireneusz
Tożsamość, kultura, nowoczesność. T. 2. Czas, pamięć.
strony: 379-397, rok wydania: 2017

Greser Ewa
Czeladnik w podróży. Wielkie Księstwo Poznańskie i jego mieszkańcy w relacji wędrowca z Saksonii
Redaktorzy: Weretiuk Oksana , Rabizo-Birek Magdalena
Inny w podróży. T. 1. Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków
strony: 178-188, rok wydania: 2017

Książki autorskie:

Greser Ewa
Die Stadt Posen in der deutschsprachigen Literatur (1772-1918)
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-0-7