Bąkiewicz Marta

Artykuły w czasopismach:

Bąkiewicz Marta
[rec.] Barwny korowód artystów. Recenzja monografii Niny Nowary-Matusik: Oblicza artystów. W kręgu narracji Eberharda Hilschera. Kraków (Universitas) 2016, ss. 271.
FILOLOGIA POLSKA. ROCZNIKI NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
rocznik: 2018, numer: 4, strony: 471-474, rok wydania: 2018

Bąkiewicz Marta
Znad europejskiej rzeki do światowej metropolii. Przyczynek do literackiej biografii Jochena Kleppera
Zaranie Śląskie. Seria druga
rocznik: 2017, numer: 3, strony: 20-27, rok wydania: 2017

Bąkiewicz Marta
Von Venedig über Zauberberg bis nach Ägypten. Zur Rezeption Thomas Manns im Werk von Eberhard Hilscher
Studia Niemcoznawcze
rocznik: 2014, strony: 313-323, rok wydania: 2014

Artykuły w tomach zbiorowych:

Bąkiewicz Marta
Zwischen Fremdheit und Annäherung. Deutsch-polnische Nachbarschaft im Spiegel der Literaturzeitschrift "Die Fähre"
Redaktorzy: Feliszewski Zbigniew, Blidy Monika
Fremdheit - Andersheit - Vielheit. Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur
strony: 203-213, rok wydania: 2019

Bąkiewicz Marta
„Działanie przez odsłanianie“. Max von der Grün jako pisarz zaangażowany
Redaktorzy: Wolting Monika, Jarosz-Sienkiewicz Ewa
Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego
strony: 235-248, rok wydania: 2019

Bąkiewicz Marta
Lubuskie w dialogu z pamięcią
Redaktorzy: Chojnowski Zbigniew, Rybicka Elżbieta
Regionalizm literacki - historia i pamięć
strony: 339-348, rok wydania: 2017

Bąkiewicz Marta
Obraz Wrocławia w powieści "Schuhbrücke" Wolfa Kampmanna
Redaktorzy: Hałub Marek
Wroclove. Fenomen kultury europejskiej
strony: 214-219, rok wydania: 2017

Bąkiewicz Marta
Region w dialogu
Redaktorzy: Bąkiewicz Marta
Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza
strony: 15-24, rok wydania: 2017

Bąkiewicz Marta
Dialektyka luk i wypełnień. Przyczynek do współczesnych badań nad krajobrazem kulturowym
Redaktorzy: Bąkiewicz Marta
Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza
strony: 43-54, rok wydania: 2017

Bąkiewicz Marta
Dialektyka dobra i zła. Teatralne inscenizacje Dobrego człowieka z Seczuanu
Redaktorzy: Szewczyk Grażyna, Feliszewski Zbigniew, Bąkiewicz Marta
Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice
strony: 168-183, rok wydania: 2016

Bąkiewicz Marta
Vinum vita est. Polsko-niemiecki krajobraz z winem w tle
Redaktorzy: Dampc-Jarosz Renata, Feliszewski Zbigniew
Na rozdrożach literatury. Wokół badań komparatystycznych nad literaturą i kulturą niemieckojęzyczną
strony: 91-113, rok wydania: 2016

Bąkiewicz Marta
Kultur der Nachbarschaft
Redaktorzy: Bąkiewicz Marta
An der mittleren Oder Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum
strony: 9-20, rok wydania: 2016

Bąkiewicz Marta
Ein Lebuser Palimpsest zwischen gestern und heute
Redaktorzy: Bąkiewicz Marta
An der mittleren Oder Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum
strony: 23-39, rok wydania: 2016

Bąkiewicz Marta
Ein literarischer Entwurf des Grenzraumes am Beispiel des Romans "Pogranicze" von Eugeniusz Paukszta
Redaktorzy: Chylewska-Tölle Aleksandra , Tölle Alexander
Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft // Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego, rok wydania: 2016

Bąkiewicz Marta
Emocje na granicy. Przestrzeń wojenna w powieści "Wychowanie pod Verdun" Arnolda Zweiga
Redaktorzy: Szewczyk Grażyna, Kaczmarek Ryszard
I wojna na Śląsku. Historia - literatura - kultura
strony: 208-217, rok wydania: 2016

Bąkiewicz Marta
Literackie pogranicze Eugeniusza Paukszty
Redaktorzy: Browarny Wojciech, Rybicka Elżbieta, Lisak-Gębala Dobrawa
Centra - peryferie w literaturze XX i XXI wieku
strony: 205-219, rok wydania: 2015

Bąkiewicz Marta
Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza w kręgu odpominań
Redaktorzy: Tureczek Marceli, Nodzyński Tomasz
Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia
strony: 269-282, rok wydania: 2015

Bąkiewicz Marta
Die nahe Fremde. Religion im Spannungsverhältnis von Pop-Kultur und Emanzipation
Redaktorzy: Chylewska-Tölle Aleksandra
Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive
strony: 127-141, rok wydania: 2014

Książki autorskie:

Bąkiewicz Marta
Literatura, społeczeństwo i polityka w twórczości publicystycznej Maxa von der Grüna
Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Seria: Dissertationes Inaugurales Selectae
Wrocław 2015
ISBN: 978-83-7977-074-8

Tomy zbiorowe:

Bąkiewicz Marta
Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Seria: Historia Literatury Pogranicza
Zielona Góra 2017
ISBN: 978-83-7842-302-7

Szewczyk Grażyna, Feliszewski Zbigniew, Bąkiewicz Marta
Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice
Universitas
Kraków 2016
ISBN: 97883-242-3003-7

Bąkiewicz Marta
An der mittleren Oder Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum
Schöningh
Paderborn 2016
ISBN: 978-3-506-78288-5