Skommer Grzegorz

Artykuły w czasopismach:

Skommer Grzegorz
Literatura – język – przekład, pod red. M. Sibińskiej, H. Dymel-Trzebiatowskiej Historia – społeczeństwo – kultura, pod red. M. Sibińskiej, H. Dymel-Trzebiatowskiej
Studia Scandinavica
rocznik: 2017, numer: 1, strony: 232-234, rok wydania: 2017

Skommer Grzegorz
Om diminutivet i norsk
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 20, strony: 217-227, rok wydania: 2016

Skommer Grzegorz
Norsk fonologi – en utfordring for polske innlærere?
NOA - Norsk som andrespråk
rocznik: 30, numer: 2, strony: 67-85, rok wydania: 2014

Skommer Grzegorz
Baba jak Szwed, czyli o ksenofobii we frazeologii
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 12, strony: 289-297, rok wydania: 2011

Skommer Grzegorz
Polsk riksdag eller Polen gjenspeilet i norsk fraseologi
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2006, numer: 9, strony: 23-32, rok wydania: 2006

Artykuły w tomach zbiorowych:

Skommer Grzegorz
André Bjerke - szachy, literatura, język
Redaktorzy: Sibińska Maria, Dymel-Trzebiatowska Hanna
Dialogi o kulturze. Kultury dialogu
strony: 239-249, rok wydania: 2018

Skommer Grzegorz
Noen tanker om konvensjonelle sammenligninger
Redaktorzy: Jarosz Józef , Stopyra Janusz, Schröder Stephan Michael
Germanica Wratislaviensia
strony: 227-236, rok wydania: 2013

Skommer Grzegorz
Norweski język pisany na początku XXI wieku
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 375-390, rok wydania: 2013

Skommer Grzegorz
Standard and nonstandard language in translation
Redaktorzy: Krysztofiak-Kaszyńska Maria
Transkulturelle Identität und Übersetzungsmodelle skandinavischer Literatur
strony: 197-203, rok wydania: 2012

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Skommer Grzegorz
Sekretarz redakcji: Sobkowiak Mikołaj
Folia Scandinavica Posnaniensia
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań
ISSN: 1230-4786

Książki autorskie:

Majer Anna, Michalski Maciej, Skrzypek Dominika, Skommer Grzegorz
Nordiska ordaccenter ur andraspråksperspektiv
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947398-9-8

Skommer Grzegorz
Wyrażenia porównawcze. Model struktury i semantyki porównań w języku polskim i norweskim
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2006
ISBN: 83-232-1629-0