Skrzypek Dominika

Artykuły w czasopismach:

Skrzypek Dominika, Kurek Anna
Generics in Mainland Scandinavian languages
European Journal of Scandinavian Studies
rocznik: 48, numer: 2, strony: 253-266, rok wydania: 2018

Skrzypek Dominika
Język szwedzki w epoce stormaktstiden: ideologia i narzędzia
Przegląd Humanistyczny
rocznik: 62, numer: 2, strony: 101-108, rok wydania: 2018

Piotrowska Alicja, Skrzypek Dominika
Inalienable Possession in Swedish and Danish – A Diachronic Perspective
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 23, numer: 1, strony: 25-45, rok wydania: 2017

Horbowicz Paulina, Skrzypek Dominika
Oversatt skandinavisk litteratur som materiale i språkforskning. Hva kan et parallelt skandinavisk-polsk språkkorpus bidra til?
Scandinavian Philology
rocznik: 2017, numer: 1, strony: 167-180, rok wydania: 2017

Skrzypek Dominika
Om possessiva adjektiv i polskan och svenskan
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 20, strony: 229-240, rok wydania: 2016

Skrzypek Dominika
The passive in Polish and Swedish
Acta Sueco-Polonica
rocznik: 2016, numer: 20, strony: 41-57, rok wydania: 2016

Skrzypek Dominika
Textual Origins of the Indefinite Article in Swedish
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 15, numer: 1, strony: 31-45, rok wydania: 2013

Horbowicz Paulina, Skrzypek Dominika
Filmowa kronika dzieciństwa. Dolina Issy w przekładzie na język szwedzki i norweski
Przekładaniec
rocznik: 0, strony: 0-0, rok wydania: 2012

Skrzypek Dominika
Mężczyzna, który kochał Sztokholm. Krótka historia kryminału szwedzkiego ze Stiegiem Trenterem w tle
Acta Sueco-Polonica
rocznik: 17, strony: 136-145, rok wydania: 2012

Skrzypek Dominika
Paganism tamed
Studia Historyczne
rocznik: LVI, numer: 3, strony: 301-309, rok wydania: 2012

Skrzypek Dominika
Uciekaj, króliczku!
Czas Kultury
rocznik: 4, strony: 0-0, rok wydania: 2012

Skrzypek Dominika
O określoności narracyjnej w Bibliotece Kapitana Nemo P.O. Enquista
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 12, strony: 299-303, rok wydania: 2011

Skrzypek Dominika
Twórca nazwany. O sygnowanych inskrypcjach runicznych
Studia Humanistyczne AGH
rocznik: 10, numer: 1, strony: 43-52, rok wydania: 2011

Skrzypek Dominika
A runic Prayer
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 13, strony: 79-88, rok wydania: 2011

Skrzypek Dominika
Between a demonstrative and an article. The status of -in in Old Swedish
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 11, strony: 145-162, rok wydania: 2010

Skrzypek Dominika
Interactions of grammatical categories: how three genders became two
European Journal of Scandinavian Studies
rocznik: 0, strony: 0-91, rok wydania: 2010

Skrzypek Dominika
The formation of the definite article in the Nordic languages
Lingua Posnaniensis
rocznik: 51, strony: 65-76, rok wydania: 2009

Skrzypek Dominika
Egalité! O polityce językowej w Szwecji
Acta Sueco-Polonica
rocznik: 15, strony: 107-119, rok wydania: 2009

Skrzypek Dominika
Äldre and Yngre Västgötalagen – some linguistic evidence
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 10, strony: 205-218, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Skrzypek Dominika
Rzeczowniki bezrodzajnikowe w językach skandynawskich w ujęciu diachronicznym
Redaktorzy: Posturzyńska-Bosko Małgorzata, Sorbet Piotr
Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV
strony: 135-147, rok wydania: 2018

Skrzypek Dominika
Nakna substantiv i svenskan – distribution och kontrastivt perspektiv
Redaktorzy: Skrzypek Dominika, Niewiarowska-Rasmussen Ewa, Zborowski Piotr, Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
strony: 19-24, rok wydania: 2016

Skrzypek Dominika
Sagi współczesne
Redaktorzy: Morawiec Jakub, Neubauer Łukasz
Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej
strony: 100-118, rok wydania: 2015

Skrzypek Dominika
Grammatikalisering av obestämd artikel i fornsvenskan
Redaktorzy: Bylin Maria, Falk Cecilia, Riad Thomas
Studier i svensk språkhistoria 12
strony: 220-228, rok wydania: 2014

Skrzypek Dominika
Oralność, piśmienność, runność
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 391-398, rok wydania: 2013

Skrzypek Dominika
Kontexttyper och grammatikalisering av den bestämda artikeln i svenska
Redaktorzy: Magnusson Erik
Studier i svenska språkets historia 10
strony: 205-217, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Majer Anna, Michalski Maciej, Skrzypek Dominika, Skommer Grzegorz
Nordiska ordaccenter ur andraspråksperspektiv
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947398-9-8

Skrzypek Dominika
Grammaticalization of (in)definiteness in Swedish
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia skandynawska
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2445-7

Horbowicz Paulina, Kreutzer Gert, Maciejewski Witold, Skrzypek Dominika
Runy
Wydawnictwo Trio
Seria: Acta Sueco-Polonica. Monografie
Warszawa 2011
ISBN: 978-83-7436-259-7

Tomy zbiorowe:

Skrzypek Dominika, Niewiarowska-Rasmussen Ewa, Zborowski Piotr, Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-82-232-3028-1