Janczura Dominika

Artykuły w czasopismach:

Kosmeda Tetyana, Janczura Dominika
Recenzja. Irena Mytnik: Słownik historyczno‑etymologiczny antroponimów ziemi Chełmskiej (XVI–XVII wiek). Sowa, Warszawa 2017, 320 s.
Acta Onomastica
rocznik: 2019, strony: 289-296, rok wydania: 2019