Żmuda-Trzebiatowska Magdalena

Artykuły w czasopismach:

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
På spaning efter en halvglömd genre: litaniaminnen i ”Bön till solen” av Karin Boye
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 19, strony: 281-292, rok wydania: 2016

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Szwed i Polak czytają Underdoga. Kulturowe uwarunkowania recepcji dzieła literackiego
Studia Europea Gnesnensia
rocznik: 2016, numer: 13, strony: 245-262, rok wydania: 2016

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Arbetarrealism med ett stänk av magi Huset vid Flon av Kjell Johansson som en berättelse om folkhemmet
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
rocznik: 2016, numer: 30, strony: 65-82, rok wydania: 2016

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Myten och dess arvtagare. Historiska och skönlitterära berättelser om folkhemmet
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 16, strony: 92-113, rok wydania: 2014

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Styvbarnet i folkhemmet. Utanförskap i svenska barndomsskildringar
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 14, strony: 157-177, rok wydania: 2012

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Det individuella möter det kollektiva. Självbiografiskt stoff i barndomsskildringar från det svenska folkhemmet
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 13, strony: 32-49, rok wydania: 2011

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Tappra martyrer och katolska bråkmakare. Om några historiskt betingade traditioner i den svenska bilden av Polen
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 10, strony: 123-141, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Proletärdiktare och spelman. Två perspektiv på Dan Andersson
Redaktorzy: Skrzypek Dominika, Niewiarowska-Rasmussen Ewa, Zborowski Piotr, Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
strony: 25-34, rok wydania: 2016

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
The Litany in Swedish and Swedish-Language Literature and Culture: Preliminary Remarks
Redaktorzy: Sadowski Witold, Kowalska Magdalena, Kubas Magdalena Maria
Litanic Verse II. Britannia, Germania et Scandinavia
strony: 229-230, rok wydania: 2016

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
“Why would you have to say a litany of your soul”: Swedish and Swedish-Language Poetry in the Period 1879–1940
Redaktorzy: Sadowski Witold, Kowalska Magdalena, Kubas Magdalena Maria
Litanic Verse II. Britannia, Germania et Scandinavia
strony: 243-256, rok wydania: 2016

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Transformations of Litany in Swedish-Language Poetry: From the Middle Ages to the Modern Breakthrough (1100-1879)
Redaktorzy: Sadowski Witold, Kowalska Magdalena, Kubas Magdalena Maria
Litanic Verse II. Britannia, Germania et Scandinavia
strony: 231-242, rok wydania: 2016

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Das schwedische Volksheim, die Identität des Individuums und die Identität einer Generation im Roman „Underdog“ von Torbjörn Flygt
Redaktorzy: Krysztofiak-Kaszyńska Maria
Transkulturelle Identität und Übersetzungsmodelle skandinavischer Literatur
strony: 139-148, rok wydania: 2012

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Ratunku, jestem Polakiem? O polsko-szwedzkich zbliżeniach w twórczości Zbigniewa Kuglarza
Redaktorzy: Szewczyk Grażyna, Płomińska Małgorzata
Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze i kulturze i języku
strony: 89-112, rok wydania: 2011

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Kulturell schizofreni och ”en begåvad copywriter med kuk i namnet” som blivit författare. Om Zbigniew Kuklarz och hans uppgörelse med det polska arvet
Redaktorzy: Törnquist-Plewa Barbara
Polsk skandinaviska möten / Spotkania polsko-skandynawskie
strony: 203-231, rok wydania: 2011

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Konsten att översätta folkhemmet – några tankar kring kulturella aspekter av skönlitterära översättningar från svenska till polska
Redaktorzy: Holmberg Claes-Göran, Ljung Per Erik
IASS 2010. Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies i Lund 3-7 augusti 2010, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Folkhemmet – czyli wspólny, dobry dom – w szwedzkich narracjach literackich o dzieciństwie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Skandynawska nr 17
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3251-3

Tomy zbiorowe:

Skrzypek Dominika, Niewiarowska-Rasmussen Ewa, Zborowski Piotr, Żmuda-Trzebiatowska Magdalena
Svenskan i Poznań. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-82-232-3028-1