Janik Marta

Artykuły w czasopismach:

Horbowicz Paulina, Janik Marta
Norske pragmatiske partikler i andrespråksbruk. En korpusstudie på ASK-korpuset
Norsk lingvistisk tidsskrift
rocznik: 36, numer: 2018/2, strony: 227-249, rok wydania: 2018

Janik Marta
En kontrastiv analyse av norske og polske fortidstempora i et andrespråksperspektiv
NOA - Norsk som andrespråk
rocznik: 2014, numer: 2, strony: 106-131, rok wydania: 2014

Janik Marta
Hva er et adjektiv? Et forsøk på en prototypedefinisjon
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 15, numer: 1, strony: 15-30, rok wydania: 2013

Janik Marta
En polakk i norsk fortid. Om feil de polskspråklige norskinnlærerne gjør i bruk av perfektum og preteritum
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 11, strony: 87-100, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Janik Marta
Adjektivbøyning i norsk – kongruenstilegnelse hos polskspråklige norskinnlærere
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-8-3