Muchowski Piotr

Artykuły w czasopismach:

Klimova Veronika, Muchowski Piotr
W poszukiwaniu etymologii terminu kenesa: przyczynek do dyskusji.
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 2018, numer: 4, strony: 147-152, rok wydania: 2018

Muchowski Piotr
Sep̄er ham-Meliṣa: The Earliest Evidence of the Divination Practices in the Karaite Community in Lithuania
Karaite Archives
rocznik: 3, strony: 37-48, rok wydania: 2015

Muchowski Piotr
Some Remarks on Karaite Poll Tax Payments and the Demography of the Karaite Congregation in Lithuania (Polemic Article)
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 12, numer: 4, strony: 698-704, rok wydania: 2015

Muchowski Piotr
Z badań Ananiasza Zajączkowskiego nad folklorem karaimskim
Almanach Karaimski
rocznik: 3, numer: 3, strony: 79-88, rok wydania: 2014

Muchowski Piotr
Folklore of the Karaites in Lithuania: the Yehuda Bezekowicz Manuscript from Troki, 1873
Karaite Archives
rocznik: 2, numer: 2, strony: 75-89, rok wydania: 2014

Muchowski Piotr, Yariv Arie
Yosef ben Mordekhay Malinowski: On the Date of his Death
Karaite Archives
rocznik: 2, numer: 2, strony: 91-108, rok wydania: 2014

Muchowski Piotr
Poligamy of East-European Karaites: An Unknown Document from Crimea
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 14, numer: 3, strony: 546-553, rok wydania: 2014

Muchowski Piotr
Review of Urzeczeni Orientem. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Tadeusza Kowalskiego 1925–1948. Pod redakcją Tadeusza Majdy. Warszawa: Wydawnictwo Agade, 2013, 226 pages
Karaite Archives
rocznik: 2, numer: 2, strony: 225-227, rok wydania: 2014

Muchowski Piotr
Pas Yeda` and Massa` ha-‘Am: The lost works of Avraham ben Yoshiyahu (Abraham Ezyiaszewicz)
Karaite Archives
rocznik: 1, numer: 1, strony: 85-112, rok wydania: 2013

Muchowski Piotr
Sprawozdanie z VIII Sympozjum Starożytny Izrael/Palestyna: Waj-ja’asu peri tewu’a (Ps 107,37)(UAM, Poznań, 16-18 września 2013 r.)
Scripta Biblica et Orientalia
rocznik: 5, numer: 1, strony: 147-149, rok wydania: 2013

Muchowski Piotr
Notes on two Karaite texts edited by Ananiasz Zajączkowski
Folia Orientalia
rocznik: 49, numer: 1, strony: 327-337, rok wydania: 2012

Muchowski Piotr
Betrothal Ritual of Polish Karaites: Textual Evidence
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 244, numer: 4, strony: 505-519, rok wydania: 2012

Muchowski Piotr
Qumran: Miasto esseńczyków
Scripta Biblica et Orientalia
rocznik: 3, numer: 1, strony: 199-207, rok wydania: 2011

Muchowski Piotr
Zdzisław J. Kapera, Robert Feather, Domen of the Dead Sea Scrolls. An in depta biography of Józef Tadeusz Milik (1922-2006). Qumranica Mogilanensia 17, Kraków Mogilany: The Enigma Press 2011
Scripta Biblica et Orientalia
rocznik: 3, numer: 1, strony: 299-300, rok wydania: 2011

Muchowski Piotr
Język codzienny Judei w I i II  w. w świetle rękopisów znad Morza Martwego
Scripta Biblica et Orientalia
rocznik: 2, numer: 1, strony: 131-139, rok wydania: 2010

Muchowski Piotr
Esseński ryt liturgiczny: modlitwy społeczności
Scripta Biblica et Orientalia
rocznik: 1, numer: 1, strony: 201-213, rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Muchowski Piotr
Karaite Archives
Katedra Studiów Azjatyckich
Poznań
ISSN: 2353-2327

Książki autorskie:

Muchowski Piotr, Tomal Maciej
Resolutions and community documents of the Polish-Lithuanian Karaites from 1553 to 1830: A critical edition.
Editions Suger Press
Paryż 2017
ISBN: 978-2-912590-39-9

Muchowski Piotr, Tomal Maciej
Court and financial registers of the Karaite communities of Troki and Nowe Miasto from from 1713 to 1824. A critical edition of the Heb. 4˚1094 manuscript from the collection of the National Library of Israel
Editions Suger Press
Paryż 2017
ISBN: 978-2-912590-40-5

Muchowski Piotr, Tomal Maciej
Register of the Karaite wójt from Troki. A Critical edition of the Heb. 4˚834 manuscript from the collection of the National Library of Israel
Editions Suger Press
Paryż 2017
ISBN: 978-2-912590-41-4

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Sulimowicz-Keruth Anna, Witkowski Rafał, Yariv Arie
The history of the Polish-Lithuanian Karaites in documents: A critical edition of selected manuscripts in Hebrew, Latin and Polish
Editions Suger Press
Paryż 2017
ISBN: 978-2-912590-42-3

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał
Karae Edom. Studies on the history and culture of the Karaites in the Polish-Lithuanian Commonwealth
Editions Suger Press
Paryż 2017
ISBN: 978-2-912590-43-2

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał, Sulimowicz-Keruth Anna, Yariv Arie
Dokumenty historii karaimów polsko-litewskich. Edycja krytyczna wybranych rękopisów w językach hebrajskim, łacińskim i polskim
Katedra Studiów Azjatyckich
Poznań 2017
ISBN: 978-83-947548-2-2

Muchowski Piotr, Tomal Maciej, Witkowski Rafał
Karae Edom. Studia nad historią i kulturą karaimów I Rzeczypospolitej
Katedra Studiów Azjatyckich
Poznań 2017
ISBN: 978-83-947548-3-9

Muchowski Piotr, Tomal Maciej
Uchwały i dokumenty gminne karaimów polsko-litewskich z lat 1553-1830: edycja krytyczna
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Prace Karaimoznawcze
Poznań 2016
ISBN: 978-83-941594-8-1

Muchowski Piotr, Tomal Maciej
Rejestr karaimskiego wójta z Trok (1824): Edycja krytyczna rękopisu Heb. 4º 834 ze zbiorów Narodowej Biblioteki Izraela
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Prace Karaimoznawcze
Poznań 2016
ISBN: 978-83-941594-9-8

Muchowski Piotr, Tomal Maciej
Rejestry sądowe i finansowe gmin karaimskich z Trok i Nowego Miasta z lat 1713-1795: Edycja krytyczna rękopisu Heb. 4º 1094 ze zbiorów Narodowej Biblioteki Izraela
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Prace Karaimoznawcze
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947548-1-5

Muchowski Piotr
Folk Literature of Polish-Lithuanian Karaites: Manuscript Abkowicz 3, Part 2.
Editions Suger Press
Seria: Revue Européenne des Etudes Hebraïques
Paris 2013
ISBN: 978-2-912590-37-4