Klimova Veronika

Artykuły w czasopismach:

Klimova Veronika, Muchowski Piotr
W poszukiwaniu etymologii terminu kenesa: przyczynek do dyskusji.
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 2018, numer: 4, strony: 147-152, rok wydania: 2018

Klimova Veronika
Abraham Firkowicz: introduction to Sep̄er Massa u-Mriḇa
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 2017, numer: 3, strony: 505-518, rok wydania: 2017

Klimova Veronika
News of the Taurida and Odessa Karaite Religious Consistory: Self-Identification of the Karaites
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 0, numer: 1, strony: 123-136, rok wydania: 2015

Klimova Veronika
Polish Catechism by A. Zajączkowski in the Light of Russian Catechisms from the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 244, numer: 4, strony: 490-504, rok wydania: 2012

Książki autorskie:

Klimova Veronika
Katechizmy karaimów w Europie Wschodniej
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2017
ISBN: 978-83-947609-4-6