Andrzejewski Radosław

Artykuły w czasopismach:

Andrzejewski Radosław
Bronisław Grąbczewski.1885-1890. 2010 „Podróże po Azji Środkowej”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 64, numer: 3, strony: 201-202, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Andrzejewski Radosław
The image of Turkey’s Ethnic Groups in Jokes
Redaktorzy: Jankowski Henryk
Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 19-35, rok wydania: 2013

Książki autorskie:

Cegiołka Dorota, Andrzejewski Radosław, Erdem Cem
Leksyka turecka w ćwiczeniach
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Języki Azji
POZNAŃ 2015
ISBN: 978-83-927990-6-1