Burkiewicz Kamil

Artykuły w czasopismach:

Burkiewicz Kamil
Cosmogonic and anthropogenic myths in Sui oral literature
Litteraria Copernicana
rocznik: 2019, numer: 2(30), strony: 183-195, rok wydania: 2019

Burkiewicz Kamil, Kupś Hanna
Tonalność języka w pieśni na podstawie utworów ludu Sui
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2017, numer: 36, strony: 24-40, rok wydania: 2017

Artykuły w tomach zbiorowych:

Burkiewicz Kamil
Mali cesarze wietrzą swe królestwa: Pokolenia chińskich jedynaków na froncie walki ze stereotypami o nich samych
Redaktorzy: Burkiewicz Kamil, Kupś Hanna
Oblicza Chin. Zbiór referatów z konferencji w Poznaniu 21-22 stycznia 2011
strony: 55-67, rok wydania: 2016

Tomy zbiorowe:

Burkiewicz Kamil, Kupś Hanna
Oblicza Chin. Zbiór referatów z konferencji w Poznaniu 21-22 stycznia 2011
Instytut Konfucjusza UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-930711-1-1