Nakanishi Kyoko

Artykuły w czasopismach:

Nakanishi Kyoko
Gakushūsha reberu ni ōjita intabyū katsudō no kufū – ibunka
Nihongo kyōiku ni okeru ibunka komyūnikēshon nōryoku o sodateru tameno katsudō to hyōka (Działalność na rzecz podniesienia umiejętności komunikacji międzykulturowej w nauczaniu języka japońskiego oraz jej ocena )
rocznik: 2013, strony: 0-0, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Nakanishi Kyoko
Zachowanie werbalne słuchacza w codziennej komunikacji - porównanie między językiem japońskim a językiem polskim
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Leśniczak Marcelina, Nowak Wojciech J.
Verba et imagines Iaponiae. Nowe trendy i kierunki badan w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
strony: 459-478, rok wydania: 2014