Purandare Mandar

Artykuły w tomach zbiorowych:

Purandare Mandar
In my backyard, in your backyard !
Redaktorzy: Mayer Claude, Wolting Stephan
Purple Jacoranda: narrations on transcultural identity development
strony: 137-166, rok wydania: 2016