Walkowiak Justyna

Artykuły w czasopismach:

Walkowiak Justyna
Names as covert affirmation of identity: on some propagandistic urbanonyms of the post-war Western Borderlands in Poland
Acta Onomastica
rocznik: LX, strony: 138-149, rok wydania: 2019

Walkowiak Justyna
Słowiańszczyzna połabska jako zapoznana motywacja niektórych urbanonimów w Poznaniu
Język Polski
rocznik: XCIX, numer: 3, strony: 84-97, rok wydania: 2019

Walkowiak Justyna
Lithuanian anthroponymic heritage in Poland
Onomastica Uralica
rocznik: 2018, numer: 12, strony: 267-280, rok wydania: 2018

Walkowiak Justyna
Personal Name Policies in Europe in the Context of Globalization
Onomastica Uralica
rocznik: 2018, numer: 10, strony: 295-308, rok wydania: 2018

Walkowiak Justyna
The stage names of Polish interwar artists
Onomastica
rocznik: 2018, numer: 62, strony: 225-241, rok wydania: 2018

Walkowiak Justyna
Urbanonimia wyobrażona: przewodnik po Wilnie nieistniejącym
Język Polski
rocznik: XCVIII, numer: 4, strony: 94-105, rok wydania: 2018

Walkowiak Justyna
Female street namesakes in selected Polish cities
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft
rocznik: 2018, numer: 160, strony: 331-350, rok wydania: 2018

Walkowiak Justyna
Function words in surnames – 'alien bodies' in anthroponymy (with particular reference to Poland)
Onomastica
rocznik: LXI, numer: 1, strony: 139-152, rok wydania: 2017

Walkowiak Justyna
„Piekielny” czy „Piekielna”? Konotacja nazwisk przymiotnikowych a wybór przez kobiety ich męskiej postaci
Język Polski
rocznik: XCVII, numer: 3, strony: 67-75, rok wydania: 2017

Walkowiak Justyna
O rozbieżnych etymologiach nazwisk polskich i litewskich
Acta Baltico-Slavica
rocznik: 41, strony: 251-265, rok wydania: 2017

Walkowiak Justyna
The 'mysterious' Kazlauskas: Exploring Lithuania's most frequent surname
Onomastica
rocznik: LX, strony: 175-186, rok wydania: 2016

Walkowiak Justyna
Seminarium naukowe Prechyľovanie: áno – nie? (Bratysława, 9 II 2016)
Onomastica
rocznik: 2016, strony: 459-461, rok wydania: 2016

Walkowiak Justyna
Odprzymiotnikowe nazwiska żeńskie w Polsce
Acta Onomastica
rocznik: 2016, strony: 127-140, rok wydania: 2016

Walkowiak Justyna
Od Katažiny do Edvina, czyli o imionach Polaków współcześnie używanych na Litwie
Onomastica
rocznik: 2015, strony: 153-168, rok wydania: 2015

Walkowiak Justyna
One word, two languages, two interpretations: The Polish-Lithuanian Treaty of 1994 and how it was (mis)understood
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2014, numer: 18, strony: 88-101, rok wydania: 2014

Walkowiak Justyna
Feminine surnames in Polish. Two policies and the practice
Onoma
rocznik: 2012, numer: 47, strony: 223-246, rok wydania: 2012

Walkowiak Justyna
O rodzimych imionach w Wielkopolsce w XIX wieku
Onomastica
rocznik: 2012, numer: 56, strony: 117-133, rok wydania: 2012

Walkowiak Justyna
Minority language policy regarding personal names – an overview
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics
rocznik: 2011, numer: 2, strony: 367-382, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Walkowiak Justyna, Wicherkiewicz Tomasz
Tangled Language Policies: Polish in Lithuania vs. Lithuanian in Poland
Redaktorzy: Lazdiņa Sanita, Marten Heiko
Multilingualism in the Baltic States. Societal Discourses and Contact Phenomena
strony: 153-202, rok wydania: 2019

Walkowiak Justyna
Feminine surnames in Lithuania in the European perspective
Redaktorzy: Reichardt Iwona
Binaural voice(s) of neighbours: Lithuanian and Polish threads in culture.
strony: 111-130, rok wydania: 2018

Walkowiak Justyna
Contemporary Polish surnames motivated by appellatives related to religion
Redaktorzy: Felecan Oliviu
NAME AND NAMING Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming” Sacred and Profane in Onomastics
strony: 483-493, rok wydania: 2017

Walkowiak Justyna
The people of the church as reflected in contemporary Polish surnames
Redaktorzy: Felecan Oliviu
NAME AND NAMING Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming” Sacred and Profane in Onomastics
strony: 494-504, rok wydania: 2017

Walkowiak Justyna
Skazane na wymarcie: nazwiska małolitewskie we współczesnym antroponomastykonie polskim
Redaktorzy: Niewulis-Grablunas Jowita, Prusinowska Justyna, Walkowiak Justyna
Apokalipsy bałtyckich światów : The Apocalypses of the Baltic Worlds
strony: 421-430, rok wydania: 2017

Walkowiak Justyna
Lithuanisation of personal names of the Polish minority in Lithuania
Redaktorzy: Hough Carole, Izdebska Daria
Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 15-19 August 2014
strony: 313-324, rok wydania: 2016

Walkowiak Justyna
The importance of being Alfred: from the King of West Saxons to Nobel
Redaktorzy: Kurpaska Maria, Wicherkiewicz Tomasz, Kanert Maciej
Thesaurus gentium and linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz
strony: 423-435, rok wydania: 2016

Walkowiak Justyna
Personal Names in Language Policy and Planning: Who Plans What Names, for Whom and How?
Redaktorzy: Puzey Guy, Kostanski Laura
Names and Naming: People, Places, Perceptions and Power
strony: 197-212, rok wydania: 2016

Walkowiak Justyna
Nazwiska żeńskie w Polsce – wybrane zagadnienia językowe i społeczno-prawne
Redaktorzy: Molár Satinská Lucia, Valentová Iveta
Prechyľovanie: áno – nie?
strony: 29-39, rok wydania: 2016

Walkowiak Justyna
Survivors and losers: Why are some surnames more frequent than others?
Redaktorzy: Felecan Oliviu
Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Conventional / Unconventional in Onomastics
strony: 401-412, rok wydania: 2015

Walkowiak Justyna
Co młodzi Polacy na Litwie sądzą o lituanizacji swych imion i nazwisk. Projekt ankiety
Redaktorzy: Dzianisava Wiktoria, Juszkiewicz Paweł, Okuskaite Ana
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne II edycja
strony: 199-216, rok wydania: 2014

Walkowiak Justyna
A name policy and its outcome: Programmatic names in the nineteenth-century Posen Province
Redaktorzy: Tort-Donada Joan, Montagut i Montagut Montserrat
Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques
strony: 1745-1756, rok wydania: 2014

Walkowiak Justyna
Pisownia nazwisk Polaków litewskich: polityka językowa, ideologia, praktyka
Redaktorzy: Nowicka Ewa, Głuszkowski Michał
Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe
strony: 71-85, rok wydania: 2013

Walkowiak Justyna
Foreign branding in Poland: Chrematonyms and anthroponyms
Redaktorzy: Felecan Oliviu
Proceedings of the Second International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Onomastics in Contemporary Public Space
strony: 218-227, rok wydania: 2013

Książki autorskie:

Walkowiak Justyna
Litewskie nazwiska Polaków: słownik etymologiczno-frekwencyjny
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2019
ISBN: 978-83-954144-1-1

Walkowiak Justyna
Personal Name Policy: From Theory to Practice
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-946017-2-0

Walkowiak Justyna
Read all about it! Japan. An English Reader for Students of Japanese Studies
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2004
ISBN: 83-232-1402-6

Walkowiak Justyna
Read all about it! China. An English Reader for Students of Chinese Studies
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2004
ISBN: 83-232-1401-X

Tomy zbiorowe:

Slíz Mariann, Walkowiak Justyna
Onomastica Uralica
Debrecen University Press
Debrecen 2018
ISBN: 978-963-318-660-2

Niewulis-Grablunas Jowita, Prusinowska Justyna, Walkowiak Justyna
Apokalipsy bałtyckich światów : The Apocalypses of the Baltic Worlds
Wydawnictwo Rys
Seria: Perspectives of Baltic Philology
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-58-4