Mackiewicz Maciej

Artykuły w czasopismach:

Chudak Sebastian, Mackiewicz Maciej
„Die Deutschen sind irgendwie anders...” Folgen des Kulturschocks für die kulturelle Identität von polnischen ERASMUS-Studierenden: Ergebnisse einer qualitativen Studie
German as a foreign language : GFL
rocznik: -, numer: 1, strony: 35-67, rok wydania: 2018

Mackiewicz Maciej
Ammon,Ulrich (2015): Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt.Berlin / München / Boston: Walter de Gruyter.
Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
rocznik: 2017, strony: 179-182, rok wydania: 2017

Mackiewicz Maciej
Interkulturelle Motivation im Vergleich: DaF in Polen und den USA
Fremdsprachen lehren und lernen
rocznik: 45, numer: 2, strony: 78-92, rok wydania: 2016

Mackiewicz Maciej
Biografia językowa jako przyczynek do refleksji nad motywacją do nauki języka niemieckiego
Neofilolog
rocznik: 42, numer: 2, strony: 47-66, rok wydania: 2014

Mackiewicz Maciej
Wiedza kulturowa i rozwój kompetencji interkulturowej jako cele i motywy uczących się języka niemieckiego
Języki Obce w Szkole
rocznik: -, numer: 3, strony: 88-96, rok wydania: 2014

Mackiewicz Maciej
Motywacja i nastawienia polskich uczniów do nauki języka niemieckiego w kontekście różnic regionalnych i postrzegania społeczeństwa niemieckiego
Neofilolog
rocznik: 40, numer: 2, strony: 205-217, rok wydania: 2013

Mackiewicz Maciej
Deutschschüler und ihre Motivation im Spiegel der Evaluation der „Deutsch-Wagen-Tour“ in Polen ?
InfoDaF Informationen Deutsch als Fremdsprache
rocznik: 40, numer: 1, strony: 23-36, rok wydania: 2013

Mackiewicz Maciej
Die deutsch-polnischen Beziehungen zu Anfang des neuen Millenniums – eine polnische Perspektive
Studia Niemcoznawcze
rocznik: -, numer: 47, strony: 173-185, rok wydania: 2011

Mackiewicz Maciej, Wichłacz Justyna
Jak promować język niemiecki wśród uczniów? Projekt Deutsch-Wagen-Tour w Polsce
Języki Obce w Szkole
rocznik: -, numer: 3, strony: 72-79, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Mackiewicz Maciej
Förderung von DaF in Polen
Redaktorzy: Ammon Ulrich , Schmidt Gabriele
Förderung der deutschen Sprache weltweit. Vorschläge, Ansätze und Konzepte
strony: 679-699, rok wydania: 2019

Mackiewicz Maciej
Polnische Schüler und ihre Motive zum Deutschlernen: Versuch einer Bestandsaufnahme
Redaktorzy: Zhu Jianhua, Zhao Jin, Szurawitzki Michael
Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 : Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Bd. 5
strony: 135-139, rok wydania: 2017

Mackiewicz Maciej
Język niemiecki w Polsce
Redaktorzy: Gall Alfred, Grębowiec Jacek, Kalicińska Justyna , Kończal Kornelia ,
Interakcje : leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. T.1.
strony: 288-303, rok wydania: 2015

Mackiewicz Maciej
Nationale Stereotype in der Werbung : zum Einsatz von didaktisierten Werbespots im DaF-Unterricht
Redaktorzy: Chudak Sebastian
Fremdsprachenunterricht – omnimedial?
strony: 89-100, rok wydania: 2013

Mackiewicz Maciej
Fremdbilder und Einstellungen vs. Motivation zum Fremdsprachen- und Kulturlernen. Zur interkulturellen Motivation der polnischen DaF-Lernenden
Redaktorzy: Moosmüller Alois, Waibel Isabella
Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext
strony: 158-177, rok wydania: 2013

Mackiewicz Maciej
Bildungspolitische Richtlinien und Empfehlungen als fördernder Faktor für den interkulturell orientierten DaF-Unterricht
Redaktorzy: Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych
strony: 23-34, rok wydania: 2012

Mackiewicz Maciej
Alte Stereotype neu definiert? Zum Deutschlandbild der polnischen Jugendlichen
Redaktorzy: Krasoń Katarzyna Joanna, Haedrich Bernd
Dialog polsko-niemiecki i niemiecko-polski w języku, literaturze i teatrze
strony: 171-183, rok wydania: 2012

Mackiewicz Maciej
Standardy kulturowe a dydaktyka języków obcych
Redaktorzy: Mackiewicz Maciej
Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
strony: 137-149, rok wydania: 2010

Mackiewicz Maciej
Kulturbedingte Motivation und Motivierung im studienbegleitenden DaF-Unterricht
Redaktorzy: Myczko Kazimiera
Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik
strony: 183-197, rok wydania: 2010

Mackiewicz Maciej
Die Bedeutung von Stereotypen und Vorurteilen für den interkulturell orientierten DaF-Unterricht in Polen
Redaktorzy: Smolińska Mariola, Widawska Barbara
Wschód - Zachód : dialog kultur : Studien zur Sprache und Literatur
strony: 225-233, rok wydania: 2010

Mackiewicz Maciej
Wie viel Musikwissen braucht ein Germanist? Deutsche Musik als Gegenstand der landeskundlichen Seminare und des DaF-Unterrichts
Redaktorzy: Krzysiak Lucyna
Die deutschsprachigen Länder als Forschungs- und Unterrichtsgegenstand
strony: 275-290, rok wydania: 2009

Mackiewicz Maciej
Nauczyciel języka obcego jako kulturoznawca i mediator interkulturowy - rzeczywistość czy fikcja? Kilka refleksji i postulatów z perspektywy germanistycznej
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Mystowska-Wiertelak Anna, Pietrzykowska Agnieszka
Nauczyciel języków obcych dziś i jutro
strony: 71-83, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Wilczyńska Weronika, Mackiewicz Maciej, Krajka Jarosław
Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3392-3

Mackiewicz Maciej
Interkulturelle Motivation im Fremdsprachenunterricht : eine komparative Studie zu Deutsch als Fremdsprache in Polen und den USA
Peter Lang
Seria: Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft
Frankfurt am Main 2014
ISBN: 978-3-631-65659-4

Tomy zbiorowe:

Mackiewicz Maciej
Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Poznań 2010
ISBN: 978-83-7205-285-8

Mackiewicz Maciej
Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Poznań 2010