Myczko Kazimiera

Artykuły w czasopismach:

Myczko Kazimiera
Wie viel Reflexion braucht der Fremdsprachenlerner?
Glottodidactica
rocznik: 42, numer: 2, strony: 45-59, rok wydania: 2015

Myczko Kazimiera
Die kognitive Dimension des Unterrichtsdiskurses im Fremdsprachenunterricht
Studia Germanica Gedanensia
rocznik: 29, strony: 231-237, rok wydania: 2013

Myczko Kazimiera
Konstrukty świadomości komunikacyjnej w kształceniu obcojęzycznym
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: -, numer: 8, strony: 93-102, rok wydania: 2013

Myczko Kazimiera
Transfer im Fremdsprachenunterricht aus didaktischer Sicht
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: -, numer: 33, strony: 89-99, rok wydania: 2013

Myczko Kazimiera
„Fremdsprachenunterricht – omnimedial ?“ Internationale Tagung. Poznań,25-26.3.
Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
rocznik: -, strony: 493-496, rok wydania: 2011

Myczko Kazimiera
Auswendiglernen in der Perspektive der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: -, numer: 10, strony: 55-65, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Myczko Kazimiera
Wielojęzyczność jako cel współczesnego kształcenia językowego
Redaktorzy: Jaroszewska Anna , Karpeta-Peć Beata, Smuk Maciej, Sobańska Joanna ,
Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
strony: 11-24, rok wydania: 2016

Myczko Kazimiera
Die Förderung der Sprachbewusstheit im Fremdsprachenunterricht
Redaktorzy: Błachut Edyta, Jarosz Aleksandra, Małgorzewicz Anna
Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre
strony: 331-338, rok wydania: 2013

Myczko Kazimiera
Interkulturelle Kompetenz im Gefüge der glottodidaktischen Ziele
Redaktorzy: Grucza Franciszek, Spiegel Heinz-Rudi
Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit
strony: 83-87, rok wydania: 2013

Myczko Kazimiera, Rybarczyk Renata
Polnische DaF-Studenten als Sprachassistenten und Kulturmittler(innen) in Deutschland
Redaktorzy: Moosmüller Alois, Waibel Isabella
Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext
strony: 178-189, rok wydania: 2013

Myczko Kazimiera
Zu den Instumenten und Verfahren bei der Förderung der Selbstevaluation im Fremdsprachenunterricht
Redaktorzy: Olpińska-Szkiełko Magdalena
Der Mensch und seine Sprachen : Festschrift für Professor Franciszek Grucza
strony: 436-444, rok wydania: 2012

Myczko Kazimiera
Kształcenie nauczycieli języków obcych i praktyka zawodowa
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Mystowska-Wiertelak Anna, Pietrzykowska Agnieszka
Nauczyciel języków obcych dziś i jutro
strony: 157-166, rok wydania: 2009

Tomy zbiorowe:

Myczko Kazimiera
Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik
Peter Lang
Seria: Posener Beiträge zur Germanistik
Frankfurt am Main 2010
ISBN: 978-3-631-61213-2

Myczko Kazimiera, Skowronek Barbara, Zabrocki Władysław
Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera (Perspektiven der Glottodidaktik und der Sprachwissenschaft. Festschrift Waldemar Pfeiffer)
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2008
ISBN: 978-83-232-1932-3