Rapp Karolina

Artykuły w tomach zbiorowych:

Rapp Karolina
"Nichts ist so schwer wie einfach zu leben. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Mosaik der Stadt und der Tanz des Lebens im Roman Walpurgistag (2011) von Annett Gröschner
Redaktorzy: Eichhorn Kristin
Neuer Ernst in der Literatur? : Schreibpraktiken in deutschsprachigen Romanen der Gegenwart
strony: 139-150, rok wydania: 2014

Rapp Karolina
Miejsce jako czas zgęstniały i czas mnogi: O narracji i symbolice miejsc i przestrzeni i ich znaczenia dla wymiany wartości międzykulturowych na przykładzie okcydentalnego obrazu Orientu
Redaktorzy: Sikorska Liliana , Chudzińska-Parkosadze Anna, Jarząb Joanna , Frączak Marta
Clash(es) and new beginnings in literature and culture
strony: 181-194, rok wydania: 2014

Rapp Karolina
Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach - o smaku słów i rzeczywistości oraz zmysłowym poszukiwaniu siebie w podróży
Redaktorzy: Góra Sylwia , Kulczycka Justyna
Świat zmysłów : o znaczeniu zmysłów w kulturze
strony: 301-314, rok wydania: 2014

Rapp Karolina
"Mity w czasach pomitycznych. Odyseusz współczesny w tekstach Periklesa Monioudisa Die Stadt an den Golfen oraz Land"
Redaktorzy: Czapiga Zofia
Filologiczne konteksty współczesności : wyzwania literatury i języka w XX/XXI wiek
strony: 123-132, rok wydania: 2013