Sakaguchi Alicja

Artykuły w czasopismach:

Sakaguchi Alicja
Some remarks concerning the trilingual (Polish - Esperanto - German) development of my children
Colloquia Germanica Stetinensia
rocznik: 2017, numer: 26, strony: 257-271, rok wydania: 2017

Sakaguchi Alicja
Was sagt uns das Gleichnis vom Fischernetz über kognitive Fähigkeiten? Sprachliche Verfahren der prophetischen Weisung
Grenzgebiete der Wissenschaft
rocznik: 2016, numer: 2, strony: 152-170, rok wydania: 2016

Sakaguchi Alicja
Ulrich Welbers, Religiöse Semantik. Eine sprachphilosophische Grundlegung. Paderborn: Wilhelm Fink 2014, 534 S. (recenzja)
tekst i dyskurs – text und diskurs
rocznik: 2016, numer: 9, strony: 252-255, rok wydania: 2016

Sakaguchi Alicja
Poznanie poza językiem. Przypadek religijnego doświadczenia mistycznego i kwestia jego wysłowienia
Poznańskie Studia Polonistyczne.Seria Językoznawcza
rocznik: 2013, numer: 20, strony: 55-74, rok wydania: 2013

Sakaguchi Alicja
Warum werden heute Sakralia nicht mehr verstanden? Ein Beitrag zur religiösen (Fach-)Sprache
Muttersprache
rocznik: 121, numer: 1, strony: 19-34, rok wydania: 2011

Sakaguchi Alicja
Dwa typy wiary: emuna i pistis w tradycji judeochrześcijańskiej
O wielowymiarowości badań religioznawczych. Człowiek i Społeczeństwo
rocznik: 0, numer: 29, strony: 45-58, rok wydania: 2009

Sakaguchi Alicja
Moralność w życiu gospodarczym współczesnych Polaków i Japończyków na tle zmian cywilizacyjnych.
rocznik: -, strony: 0-0, rok wydania: 2008

Sakaguchi Alicja
Kilka uwag dotyczących trzyjęzycznego rozwoju (polski-esperanto-niemiecki) moich dzieci
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2007

Sakaguchi Alicja
"Agape i eros w encyklice Benedykta XVI Deus Caritas est z perspektywy „być"". "
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2007

Sakaguchi Alicja
Pilgerreise nach Rom (20.-27.03.2006).
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2006

Sakaguchi Alicja
Reise ins Heilige Land (9.-27.10.2005): Bericht einer Pilgerin
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2006

Sakaguchi Alicja
Universala lingvo Paraglot (1942-1944) de Tadeusz Ficowski
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2006

Artykuły w tomach zbiorowych:

Sakaguchi Alicja
Criteri per la costruzione di lingue pianificate internazionali
Redaktorzy: Brózda Beata
A LUDWIK ZAMENHOF NEL CENTENARIO DELLA MORTE, Atti del convegno Roma 11 dicembre 2017
strony: 81-96, rok wydania: 2018

Sakaguchi Alicja
Kriterioj por la konstruo de internaciaj planlingvoj
Redaktorzy: Brózda Beata
LUDWIK ZAMENHOF OKAZE DE LA CENTA DATREVENO DE LA MORTO, Aktoj de la kunveno Romo, 11 decembro 2017. Conferenze 141.
strony: 75-88, rok wydania: 2018

Sakaguchi Alicja
Kwestia odczytywania tekstów natchnionych (theopneustos) w przestrzeni negatywnych (agnosia) i pozytywnych (gnosis, Sophia) przejawów duszy
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 125-139, rok wydania: 2016

Sakaguchi Alicja
Warum werden heute Sakralia nicht mehr verstanden? Einige Bemerkungen zur religiösen (Fach-)Sprache
Redaktorzy: Grucza Franciszek
Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit: Fachsprachen in Theorie und Praxis, Geschichte des Deutschen als Fremdsprachenunterricht weltweit / Geschichte von DaF weltweit, Theorie und Geschichte der Translationswissenschaft
strony: 111-118, rok wydania: 2013

Sakaguchi Alicja
Adolf Reinach – der vergessene Sprechakttheoretiker?
Redaktorzy: Lipczuk Ryszard , Nerlicki Krzysztof
Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache
strony: 227-243, rok wydania: 2013

Sakaguchi Alicja
Retoryczne środki ekspresji i styl w pielgrzymich homiliach Jana Pawła II
Redaktorzy: Schiewe Jürgen, Lipczuk Ryszard , Nerlicki Krzysztof, Westphal Werner
Kommunikation für Europa II. Sprache und Identität
strony: 269-282, rok wydania: 2011

Sakaguchi Alicja
Agape i eros: miłość w kontekście spotkania z twarzą Drugiego. Kilka refleksji na temat filozofii dialogu Emmanuela Lévinasa
Redaktorzy: Moń Ryszard , Wieczorek Krzysztof
Jeden za drugiego - Lévinas filozofem więzi społecznej
strony: 157-185, rok wydania: 2010

Sakaguchi Alicja
Prawda a język
Redaktorzy: Machnacz Jerzy
Oblicza prawdy : Edyta Stein - s. Teresa Benedykta od Krzyża
strony: 79-101, rok wydania: 2010

Sakaguchi Alicja
Nekonata planlingvo el Pollando: Paraglot
Redaktorzy: Koutny Ilona
Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al prof. Istvan Szerdahelyi
strony: 77-85, rok wydania: 2009

Sakaguchi Alicja
Dwa typy wiary: emuna i pistis w świetle filozofii dialogu
Redaktorzy: Baniak Józef
Filozofia dialogu
strony: 13-26, rok wydania: 2009

Sakaguchi Alicja
Rhetorische Ausdrucksmittel und Stil in den Reden und Homilien von Johannes Paul II
Redaktorzy: Bartoszewicz Iwona , Dalmas Martine, Szczęk Joanna, Tworek Artur
Germanistische Linguistik extra muros:Aufgaben
strony: 107-115, rok wydania: 2009

Sakaguchi Alicja
Agape und Eros: die Liebe im Spannungsfeld zwischen Haben und Sein
Redaktorzy: Szatmári Petra, Cseresznyák Mónika
Zwischen-Bilanz. 20 Jahre Germanistik in Szombathelyi
strony: 233-245, rok wydania: 2009

Sakaguchi Alicja
Wege und Irrwege der Bezeichnung „Glaube“. Ein Beitrag zum religiösen Diskurs
Redaktorzy: Grucza Franciszek, Pawłowski Grzegorz, Utri Reinhold
Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik
strony: 193-207, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Sakaguchi Alicja
Sprechakte der mystischen Erfahrung. Eine komparative Studie zum sprachlichen Ausdruck von Offenbarung und Prophetie
Karl Alber
Freiburg, München 2015
ISBN: 978-3-495-48657-3

Sakaguchi Alicja
Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Badania Interdyscyplinarne
Poznań 2011
ISBN: 978-83-232-2283-5