Czoska Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Karpiński Maciej, Czoska Agnieszka, Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Juszczyk Konrad, Klessa Katarzyna
Aspects of Gestural Alignment in Task-oriented Dialogues
Cognitive Studies
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 1-17, rok wydania: 2018

Karaśkiewicz Agata, Czoska Agnieszka
A proposal of a framework for analysis of multimodal messages
Journal of Multimodal Communication Studies
rocznik: 1, numer: 1, strony: 16-22, rok wydania: 2014

Karaśkiewicz Agata, Czoska Agnieszka
Operatory metatekstowe w funkcji wskazówek organizacji tekstu mówionego w monologu telewizyjnym
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2012, strony: 0-0, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Karpiński Maciej, Jarmołowicz-Nowikow Ewa, Czoska Agnieszka
Gesture annotation scheme development and application for entrainment analysis in task-oriented dialogues in diverse cultures
Redaktorzy: Ferre Gaelle, Tutton Mark
Gesture and Speech in Interaction
strony: 161-166, rok wydania: 2015

Czoska Agnieszka, Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej, Jarmołowicz-Nowikow Ewa
Prosody and gesture in dialogue: Cross-modal interactions.
Redaktorzy: Ferre Gaelle, Tutton Mark
Gesture and Speech in Interaction
strony: 83-88, rok wydania: 2015

Czoska Agnieszka, Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej
Polish Infant Directed vs. Adult Directed Speech: Selected Acoustic-Phonetic Differences
Redaktorzy: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 The Scottish Consortium
Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, rok wydania: 2015

Klessa Katarzyna, Karpiński Maciej, Czoska Agnieszka
Design, structure, and preliminary analyses of a speech corpus of infant directed speech (IDS) and adult directed speech (ADS)
Redaktorzy: Kloekhorst Alwin, Kohlberger Martin
48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Book of Abstracts
strony: 188-189, rok wydania: 2015

Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna, Czoska Agnieszka
Local and global convergence in the temporal domain in Polish task-oriented dialogue
Redaktorzy: Campbell Nick, Gibbon Dafydd, Hirst Daniel
Proceedings of the 7th Speech Prosody Conference
strony: 743-747, rok wydania: 2014