Domaradzka Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Dimke-Kamola Joanna, Domaradzka Agnieszka, Rabenda Marcin
Il carteggio di Roman Pollak con Giovanni Maver (anni 1925-1939)
Ricerche Slavistiche
rocznik: 11, numer: 57, strony: 427-464, rok wydania: 2013

Domaradzka Agnieszka
Le sfumature del nuovo noir italiano. Dal giallo al nero
Romanica.doc
rocznik: 2011, numer: 3, strony: 12-20, rok wydania: 2011

Domaradzka Agnieszka
Jaka piękna katastrofa czyli najnowsza powieść Ammanitiego Che la festa cominci
Romanica.doc
rocznik: 2010, numer: 1, strony: 20-22, rok wydania: 2010

Domaradzka Agnieszka
La letteratura pulp ossia Giovani cannibali, il Neonoir, la Scuola dei Duri o il Gruppo 13? Le polemiche sui confini del nuovo genere letterario
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 37, numer: 1, strony: 85-98, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Domaradzka Agnieszka
Italia on line: sytuacja współczesnej literatury włoskiej w świecie mass mediów na przykładzie literatury kryminalnej
Redaktorzy: Sznurkowski Przemysław, Pawlikowska-Asendrych Elżbieta, Rusek Beata
Neofilologie na przełomie tysiącleci. Najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce
strony: 169-181, rok wydania: 2012