Hryhorowicz Zdzisław

Artykuły w czasopismach:

Hryhorowicz Zdzisław
Ovid and the Neutralisation of the Trauma
Finnish Journal for Romanian Studies
rocznik: 2016, numer: 2, strony: 71-81, rok wydania: 2016

Hryhorowicz Zdzisław
Turpismul poetic al lui Jon Caraion
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 2015, numer: 16, strony: 41-54, rok wydania: 2015

Hryhorowicz Zdzisław
„Pe marginea fenomenului polonez de avangardă în lumina revistei «Contimporanul»”
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 41, numer: 2, strony: 73-82, rok wydania: 2014

Hryhorowicz Zdzisław, Rykowski Rafał
«În săbii să ne tăiem ori în luptă să ne luptăm?» Despre o misterioasă formulă itinerantă”
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 14, numer: 1, strony: 29-44, rok wydania: 2013

Hryhorowicz Zdzisław
La catégorie de l’espace dans les narrations contemporaines
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 2011, numer: 12, strony: 133-143, rok wydania: 2011

Hryhorowicz Zdzisław
Le sujet littéraire : « Jeux de la mort et du retour 
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 2010, numer: 11, strony: 12-22, rok wydania: 2010

Hryhorowicz Zdzisław
Legion Michała Archanioła w publicystyce prasowej Constantina Noiki
Arcana
rocznik: 2010, numer: 92, strony: 194-207, rok wydania: 2010

Hryhorowicz Zdzisław
Bruno Schulz i Max Blecher: powinowactwa przestrzeni
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia
rocznik: 2009, numer: 16, strony: 21-37, rok wydania: 2009

Hryhorowicz Zdzisław
Ştiinţele umaniste – cunoaştere şi terapie
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 2009, numer: 10, strony: 116-124, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Hryhorowicz Zdzisław
Legion Michała Archanioła w publicystyce prasowej Constantina Noiki
Redaktorzy: Kornaś-Warwas Joanna, Zawadzki Andrzej
Constantin Noica i filozofia rumuńska XX wieku
strony: 122-138, rok wydania: 2018

Hryhorowicz Zdzisław
Ovidiu sau/şi neutralizarea traumei
Redaktorzy: Orian Georgeta , Crăciunescu Pompiliu
Vintilă Horia, un gânditor pentru mileniul trei. Lucrările colocviilor ştiinţifice internaţionale
strony: 87-98, rok wydania: 2017

Hryhorowicz Zdzisław
Mitizarea realităţii: Max Blecher şi Bruno Schulz
Redaktorzy: Ivancu Emilia, Klimkowski Tomasz, Orian Georgeta
Fascinantul interbelic: idei, oameni, cărţi
strony: 15-28, rok wydania: 2015

Hryhorowicz Zdzisław
Scriitorul român şi literatura agitatorică a primului deceniu de comunism în România
Redaktorzy: Kovacs Albert
European civilization
strony: 88-112, rok wydania: 2012

Hryhorowicz Zdzisław
Romanul românesc proletcultist
Redaktorzy: Dărăbuş Carmen
Cultural Spaces
strony: 67-85, rok wydania: 2012

Hryhorowicz Zdzisław
Ion Caraion:
Redaktorzy: Albu Mihaela
Întoarcerea în Ithaca
strony: 17-31, rok wydania: 2012

Hryhorowicz Zdzisław
Emile’a Ciorana « wygnanie » z raju
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
strony: 91-101, rok wydania: 2011

Hryhorowicz Zdzisław
„Maitreyi”: Eliade à la recherche de l’espace mystique
Redaktorzy: Shah Pandit
India and Mircea Eliade
strony: 127-143, rok wydania: 2010

Hryhorowicz Zdzisław
Întoarcerea huliganului (Norman Manea)/Le retour d’un révolté
Redaktorzy: Albu Mihaela
Întoarcerea în Ithaca. Cultura română în exil şi în afara graniţelor
strony: 140-151, rok wydania: 2010

Hryhorowicz Zdzisław
Zabytki piśmiennictwa rumuńskiego
Redaktorzy: Vetulani Grażyna
Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki
strony: 143-153, rok wydania: 2009

Hryhorowicz Zdzisław
Mołdawia, Rumunia, Wołoszczyzna
Redaktorzy: Czamańska Ilona, Pentek Zdzisław
Vademecum bałkanisty
strony: 183-194, rok wydania: 2009