Puppel Stanisław

Artykuły w czasopismach:

Puppel Stanisław
Krótki zarys ewolucji filologii: ujęcie ‘portalowe’
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 102-133, rok wydania: 2019

Puppel Stanisław
Applied linguistics as a hybrid platform for linguistic/communicological research
Oikeios Logos
rocznik: 2018, numer: 13, strony: 1-13, rok wydania: 2018

Puppel Stanisław
Regionalizm jako wielopłaszczyznowa forma podtrzymywania kultury lokalnej i języka: uwagi do lektury "Nowego bedekera kaszubskiego" Tadeusza Bolduana
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2018, strony: 257-268, rok wydania: 2018

Puppel Stanisław
Communicology from the ‘portals’ perspective: a summative-schematic view
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 83-88, rok wydania: 2018

Puppel Stanisław
Wspomnienie o Profesorze Wolfgangu Vierecku (1937-2018)
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 333-334, rok wydania: 2018

Puppel Joanna, Puppel Stanisław
Co-generation and maintenance of ‘dialogic space’ by means of verbal-gestural involvement, with some pedagogical implications
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 221-230, rok wydania: 2018

Puppel Stanisław
Psycholinguistics at large: Professor Franciszek Grucza's glottodidactic bent
Kwartalnik Neofilologiczny
rocznik: 2018, strony: 667-670, rok wydania: 2018

Puppel Stanisław
Strawberry Fields for ever. Krótki szkic do obrazu pokolenia Baby Boomers (urodzonych w latach 1946–1956) uprawiających dziedzinę językoznawstwa
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 37-46, rok wydania: 2017

Puppel Stanisław
Some notes on ecophonetics: the problem of sound distinctiveness, sound sustainability, and the sustainability of vowel systems in contact conditions as exemplified by the standard Polish vowel system in contact with Kashubian vowel system
Studia Germanica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 143-150, rok wydania: 2017

Puppel Stanisław
Strawberry fields for ever. Krótki szkic do obrazu pokolenia Baby Boomers (urodzonych w latach 1946-1956) uprawiających dziedzine językoznawstwa
Oikeios Logos
rocznik: 2016, numer: 12, strony: 1-11, rok wydania: 2016

Puppel Stanisław
Applied linguistics as a manifestation of exo-, meso- and endo-symbiosis
Glottodidactica
rocznik: 2016, strony: 9-19, rok wydania: 2016

Puppel Stanisław
The natural language sustainability is dependent on the feeding/seeding power as detrmined by natural language presence in the Natural Language Global Arena and participation in communication orders
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 20, strony: 181-186, rok wydania: 2016

Puppel Stanisław
The politics of performativity in transcommunication and its communicative/expressive fitness: towards a general outline
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 99-108, rok wydania: 2016

Puppel Stanisław
Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii wizerunku w komunikacji człowieka
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 109-124, rok wydania: 2016

Puppel Stanisław
Professor Andrzej Kopcewicz (1932-2007) as a semiotician,textologist, and theoretician of culture: seme remarks on a man of a truly polyphonous sophistication
Oikeios Logos
rocznik: 2015, numer: 11, strony: 1-6, rok wydania: 2015

Puppel Stanisław, Krawczak Marcin
Filtrowanie konfliktogenności w przestrzeni publicznej na przykładzie diady ‘nauczyciel – uczeń’
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 147-166, rok wydania: 2015

Puppel Stanisław
Multis vocibus de lingua anglica: towards an outline of an emotional profile of English as a major globalizing natural language of today
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 14, strony: 139-148, rok wydania: 2014

Puppel Stanisław
Komunikator ustny jako performer właściwie ułożony i właściwie licencjonowany w przestrzeni publicznej
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 39, strony: 315-321, rok wydania: 2014

Puppel Stanisław
The Nazi concentration camp: an extreme case of the dystopian culture and communicative dystopia
Oikeios Logos
rocznik: 2013, numer: 10, strony: 1-37, rok wydania: 2013

Puppel Stanisław
A communication manifesto
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2013, strony: 91-99, rok wydania: 2013

Puppel Stanisław
Recenzja apologetyczna publikacji wydziałowej pt.
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2013, strony: 247-250, rok wydania: 2013

Puppel Stanisław
An assessment of natural language robustness and how it relates to natural language sustainability: a fuzzy ecological approach to the lives of natural languages
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 38, strony: 223-229, rok wydania: 2013

Puppel Stanisław
Zarys asonansowego modelu piękna w komunikacji ludzkiej
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 12, numer: 12, strony: 17-22, rok wydania: 2012

Puppel Stanisław
The human communication orders and the principle of natural language sustainability
Oikeios Logos
rocznik: 9, numer: 9, strony: 1-14, rok wydania: 2012

Puppel Stanisław
Remarks on learner autonomy and success in foreign language learning as a measure of learner resilence
Glottodidactica
rocznik: 2012, numer: 39, strony: 7-12, rok wydania: 2012

Puppel Stanisław
W stronę reolingwistycznego podejścia do języka
Edukacja dla przyszłości
rocznik: 9, numer: 9, strony: 101-118, rok wydania: 2012

Puppel Stanisław
An outline of a multiply triune continuum model of language and communication
Oikeios Logos
rocznik: 8, numer: 8, strony: 1-25, rok wydania: 2011

Puppel Stanisław
Some notes on the role of hand-arm system (HAS) in ecology of human communication
Oikeios Logos
rocznik: 6, numer: 6, strony: 1-9, rok wydania: 2010

Puppel Stanisław
The protection of natural language diversity - fancy or duty?
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 10, numer: 10, strony: 97-100, rok wydania: 2009

Puppel Stanisław
Uwagi w sprawie konieczności ochrony dziedzictwa kulturowo-językowego, czyli od ojcowizny i ojczyzny do wspólnoty światowej
Oikeios Logos
rocznik: 5, numer: 5, strony: 11-19, rok wydania: 2009

Puppel Stanisław
'Healthy' first language acquisition is dependent on the necessarily interlocked and synergistic nature of the 'biological-psychological' and 'social-cultural' milieus
Oikeios Logos
rocznik: 5, numer: 5, strony: 2-10, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Puppel Stanisław
The three major experiments in psychophysiology (psycholinguistic experiments) and their recourse to ecolinguistics
Redaktorzy: Mianowski Jacek, Borodo Michał, Schreiber Paweł
Memory, identity and cognition: explorations in culture and communication
strony: 175-183, rok wydania: 2019

Puppel Stanisław
On the workings of the ‘language kite’: towards a holistic account of the human linguistic-communicative endeavour (De laboribus milvi linguae)
Redaktorzy: Bielak Marlena , Puppel Stanisław, Maliszewski Wojciech
Linguolabourese: language and communication in action advances in elinguistics
strony: 57-66, rok wydania: 2018

Puppel Stanisław
Chapter 1: Human communicating agent as a transcommunicator in a multi-agent system of interactions
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Puppel Joanna, Bielak Marlena , Alnajjar Justyna
Communication vis-a-vis multiculturality. A contribution to the description and analysis of communicators
strony: 8-15, rok wydania: 2017

Puppel Stanisław
Linguistic resource management in the process of 'linguolabourese'
Redaktorzy: Kurpaska Maria, Wicherkiewicz Tomasz, Kanert Maciej
Thesaurus gentium and linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz
strony: 311-316, rok wydania: 2016

Puppel Stanisław
Uwagi w sprawie kołowo-piramidalnego modelu przepływu energii w otwartym układzie 'cielesność ludzka - kultura - język
Redaktorzy: Waligórska-Olejniczak Beata, Królikiewicz Natalia, Kropaczewski Krzysztof
Zjawisko energii w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 43-52, rok wydania: 2016

Puppel Stanisław
A foreign/semblant language - the case of a lean manufacturing of a didactically modified native language
Redaktorzy: Bielak Marlena , Popescu Teodora, Krawczak Marcin
Bridges and not walls in the field of philology
strony: 45-55, rok wydania: 2016

Puppel Stanisław
Język w podmuchu, posiewie i przepływie: uwagi w sprawie synergii porządków komunikacyjnych w kontekście ekoglottodydaktyki
Redaktorzy: Puppel Stanisław
MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki
strony: 143-150, rok wydania: 2015

Puppel Stanisław
Playing humanness on a two-string tool-language 'instrument': remarks on the science of (linguistic) opusology
Redaktorzy: Bogusławska-Tafelska Marta, Drogosz Anna
Towards the ecology of human communication
strony: 131-144, rok wydania: 2015

Puppel Stanisław
Innowacyjność i kreatywność w układzie językowo-komunikacyjnym: ujęcie reolingwistyczne
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Waligórska-Olejniczak Beata
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze. Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”
strony: 21-30, rok wydania: 2014

Puppel Stanisław
The performance-based management of natural language resources by the human communicating agents in communicative practice
Redaktorzy: Łyp-Bielecka Aleksandra
Mehr als Worte. Sprachwissenschaftliche Studien
strony: 287-295, rok wydania: 2014

Puppel Stanisław
Notes on the nature of human sociality
Redaktorzy: Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka
Cum reverentia, gratia, amicitia...
strony: 61-67, rok wydania: 2013

Puppel Stanisław
The 'imperial' life of natural languages
Redaktorzy: Gabryś-Barker D., Piechulska-Kuciel E., Zybert Jerzy
Investigations in teaching and learning languages. Studies in honour of Hanna Komorowska
strony: 3-8, rok wydania: 2013

Puppel Stanisław
O 'stawaniu się' języka naturalnego w perspektywie reolingwistycznej
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 341-347, rok wydania: 2013

Puppel Stanisław
'Kultura nauczycielska' a 'kultura pozanauczycielska': uwagi w sprawie apostazji, herezji i schizmy wobec dalszego istnienia ortodoksji nauczycielskiej w XXI wieku
Redaktorzy: Grzywka Katarzyna
Kultura - Literatura - Język. Pogranicza komparatystyki. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin/ Kultur - Literatur - Sprache. Gebiete der Komparatistik. Festschrift für Herrn Professor Lech Kolago zum 70. Geburtstag
strony: 1535-1545, rok wydania: 2012

Puppel Stanisław
ECOMOLAN and ECOPROLAN (Ecological Monitoring and Ecological Profiling of Natural Languages)
Redaktorzy: Puppel Stanisław
Transkomunikacja II
strony: 9-18, rok wydania: 2012

Puppel Stanisław
Język w raju: próba syntezy
Redaktorzy: Chałacińska Halina, Kropaczewski Krzysztof
W kręgu problemów ekologii kultury. Prace Humanistycznego Centrum Badań « Dyskurs Wielokulturowy »
strony: 11-25, rok wydania: 2011

Puppel Stanisław
The universal natural language preservation mechanism: an ecological approach
Redaktorzy: Puppel Stanisław
Transkomunikacja : w stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej
strony: 91-99, rok wydania: 2011

Puppel Stanisław
Remarks on the role of feedback in the first language sounds acquisition
Redaktorzy: Stanulewicz Danuta, Wolański Tadeusz, Redzimska Joanna
Lingua terra cognita 2. A festschrift for Professor Roman Kalisz
strony: 719-725, rok wydania: 2011

Puppel Stanisław
Human communication and communicative skills: a general philosophy and evolving practical guidelines
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Bogusławska-Tafelska Marta
New pathways in linguistics 2011
strony: 107-118, rok wydania: 2011

Puppel Stanisław
Remarks on language as a rheological-ecological entity: towards a flow-design-synergy approach
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Bogusławska-Tafelska Marta
New pathways in linguistics 2010
strony: 165-176, rok wydania: 2010

Puppel Stanisław
Remarks on the sustainability of natural languages in the cultural-institutional perspective
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Bogusławska-Tafelska Marta
New pathways in linguistics 2009
strony: 275-286, rok wydania: 2009

Puppel Stanisław
An ecological-ethnic approach to phonology: the problem of management of the combined resources of space, muscular fitness, resonance/audition, and time in human audio-vocal communication
Redaktorzy: Wysocka Maria
On language structure, acquisition and teaching: studies in honour of Janusz Arabski on the occasion of his 70th birthday
strony: 97-105, rok wydania: 2009

Puppel Stanisław
Antropofonetyka: uwagi w sprawie ekologii narządów mowy o utrzymywania estetyczności publicznej przestrzeni dźwiękowej
Redaktorzy: Łobacz Piotra, Nowak Piotr, Zabrocki Władysław
Language, science and culture: essays in honor of professor Jerzy Bańczerowski on the occasion of his 70th birthday
strony: 301-315, rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Puppel Stanisław
Oikeios Logos
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Poznań
ISSN:

Redaktor naczelny: Puppel Stanisław
Scripta Neophilologica Posnaniensia
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Poznań
ISSN: 1509-4146

Książki autorskie:

Puppel Stanisław
ECOLI[S]² : essays and notes on ecolinguistic synergy and synthesis
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Seria: Scripta de Communicatione Posnaniensi
Poznań 2017
ISBN: 9788393525775

Puppel Stanisław
Katedra Ekokomunikacji UAM. 15-lecie istnienia (2002-2016)
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Poznań 2016
ISBN: 9788393525768

Puppel Stanisław
Manufacturing writing in English. I: formal academic writing
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Seria: Scripta de Commnunicatione Posnaniensi: Materiały Dydaktyczn
Poznań 2012
ISBN: 9788392628972

Tomy zbiorowe:

Bielak Marlena , Puppel Stanisław, Maliszewski Wojciech
Linguolabourese: language and communication in action advances in elinguistics
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Piła 2018
ISBN: 9788362617838

Puppel Stanisław, Puppel Joanna, Bielak Marlena , Alnajjar Justyna
Communication vis-a-vis multiculturality. A contribution to the description and analysis of communicators
Matej Bel University
Banska Bystrica 2017
ISBN: 9788055712536

Puppel Stanisław
MOTEK. Motywy ekolingwistyczne: w stronę ekoglottodydaktyki
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Seria: Scripta de Communicatione Posnaniensi
Poznań 2015
ISBN: 9788393525751

Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2013
ISBN: 9788323226338

Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Krótka historia Instytutów i Katedr Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań 2013

Puppel Stanisław
Transkomunikacja II
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Seria: Scripta de Communicatione Posnaniensi : Prace Naukowe KEKO
Poznań 2012
ISBN: 9788392628989

Chałacińska Halina, Puppel Stanisław, Waligórska-Olejniczak Beata
Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze.
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-926289-9-6

Puppel Stanisław, Bogusławska-Tafelska Marta
New pathways in linguistics 2011
Instytut Neofilologii UWM w Olsztynie
Olsztyn 2011
ISBN: 9788392714194

Puppel Stanisław
Transkomunikacja : w stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Seria: Scripta de Communicatione Posnaniensi : Prace Naukowe KEKO
Poznań 2011
ISBN: 9788392628958

Puppel Stanisław, Jahr Ernst
Lingua mea, amicus meus: a book of readings on the ecology of language and communication (e-book)
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Poznań 2011

Puppel Stanisław
A bibliography of writings on the origins and evolution of language and communication. (e-book)
Zakład Ekolingwistyki i Komunikologii UAM (dawniej: Katedra Ekokomunikacji UAM)
Poznań 2011

Puppel Stanisław, Bogusławska-Tafelska Marta
New pathways in linguistics 2010
Instytut Neofilologii UWM w Olsztynie
Olsztyn 2010
ISBN: 9788392714156

Puppel Stanisław, Bogusławska-Tafelska Marta
New pathways in linguistics 2009
Instytut Neofilologii UWM w Olsztynie
Olsztyn 2009
ISBN: 9788392714118