Kornacka Barbara

Artykuły w czasopismach:

Kornacka Barbara
Sulla voce ne «La nota segreta» di Marta Morazzoni
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 45, numer: 3, strony: 83-94, rok wydania: 2018

Kornacka Barbara
Miłość a wolność. Miłość według Goliardy Sapienzy: «L’arte della gioia»
Acta Neophilologica
rocznik: 2018, numer: 52, strony: 145-154, rok wydania: 2018

Kornacka Barbara
Mythos contra Logos. Sulla costruzione e decostruzione del mito del guerriero in «Insciallah» di Oriana Fallaci
Narrativa. Nuova serie
rocznik: 2018, numer: 40, strony: 97-107, rok wydania: 2018

Kornacka Barbara
Tra legge, corpo e simbolo. La paternità omosessuale e la cultura androcentrica in Sei come sei di Melania G. Mazzucco
Romanica Silesiana
rocznik: 2017, numer: 12, strony: 192-201, rok wydania: 2017

Kornacka Barbara
Sesso, genere, razza, identità. La scrittura di Igiaba Scego tra femminismo e prospettiva postcoloniale
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
rocznik: 9, numer: 3, strony: 234-244, rok wydania: 2017

Kornacka Barbara
Sovversive, distruttive, demoniache, matricide. Le fanciulle fatali di Isabella Santacroce
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 41, numer: 4, strony: 113-126, rok wydania: 2014

Kornacka Barbara
Quasi adulti? I riti di passaggio nella prosa dei «giovani narratori» italiani della fine del Novecento
Romanica Silesiana
rocznik: 2014, numer: 9, strony: 237-246, rok wydania: 2014

Kornacka Barbara
Decostruzione delle figure maschili nella narrativa dei «giovani narratori» della fine del Novecento
Romanica Silesiana
rocznik: 8, numer: 2, strony: 85-96, rok wydania: 2013

Kornacka Barbara
«Młodzi pisarze» lat osiemdziesiątych we Włoszech – pomiędzy wymianą pokoleniową a polityką wydawnictw
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
rocznik: 2010, numer: 28, strony: 25-43, rok wydania: 2010

Kornacka Barbara
Sulla simbiosi spazio-corporea all’esempio di Treno di panna e Tecniche di seduzione di Andrea De Carlo
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 37, numer: 1, strony: 13-26, rok wydania: 2010

Kornacka Barbara
Sny maluczkich czyli kraina Cuccagni
Litteraria Copernicana
rocznik: 2010, numer: 2, strony: 76-84, rok wydania: 2010

Kornacka Barbara
Il corpo che siamo, il corpo che abbiamo – la prospettiva corporea nel romanzo di Margaret Mazzantini Non ti muovere
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 36, strony: 205-227, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kornacka Barbara
Annullamento della maternità nella narrativa di Simona Vinci, Isabella Santacroce e Melania G. Mazzucco
Redaktorzy: Parmegiani Sandra, Prevedello Michela
Femminismo e femminismi nella letteratura italiana dall’Ottocento al XXI secolo
strony: 121-137, rok wydania: 2019

Kornacka Barbara
Maestri negati e maestri ricercati nella prosa dei “giovani scrittori” degli anni novanta sull’esempio di Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi
Redaktorzy: Lazzarin Stefano , Morini Agnès
Maîtres, précecpteurs et pédagogues. Figures de l’enseignement dans la littérature italienne
strony: 177-187, rok wydania: 2017

Kornacka Barbara
Wokół trans-u. O literaturze ‘młodych pisarzy’ włoskich końca XX wieku
Redaktorzy: Artico Davide, Tichoniuk-Wawrowicz Ewa
Płynne Włochy
strony: 97-113, rok wydania: 2017

Kornacka Barbara
Essere diversa. Esperienze di una svizzera trans gender
Redaktorzy: Baldacci Alessandro
Dal nemico alla coralità. Saggi critici
strony: 147-154, rok wydania: 2017

Kornacka Barbara
Femminilità liberata ne L’università di Rebibbia di Goliarda Sapienza
Redaktorzy: Martín Clavijo Milagro
Escrituras autobiográficas y canon literario
strony: 233-256, rok wydania: 2017

Kornacka Barbara
Choroba to inny — patologie bliskości w młodej literaturze włoskiej końca XX wieku na przykładzie opowiadań Simony Vinci
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna
Choroba ― ciało ― dusza w literaturze i kulturze
strony: 35-48, rok wydania: 2017

Kornacka Barbara
Giovani Scrittrici” Italiane Classe ’70: Isabella Santacroce e Simona Vinci: Temi, Voci, Poetiche
Redaktorzy: Ricci Debora , Rita Annabela , Vilela Ana Luísa , Severino Isa ,
Feminino plural: literatura, língua e linguagem nos contextos italiano e lusófono / Femminile Plurale: letteratura, lingua e linguaggi in ambito lusofono e italiano
strony: 255-268, rok wydania: 2016

Kornacka Barbara
Dall’umanofono a Omero. Baricco alla ricerca della voce e della cultura orale
Redaktorzy: Klimkiewicz Anna, Malinowska Maria , Paleta Alicja , Wrana Magdalena
L’Italia e la cultura europea
strony: 151-158, rok wydania: 2015

Kornacka Barbara
Pad w literaturze padańskiej – mitotwórcza moc rzeki w opowiadaniach Guida Contiego
Redaktorzy: Loba Mirosław, Łuczak Barbara, Gregori i Gomis Alfons
„Literatury mniejsze” Europy romańskiej 2. Między historią a mitem
strony: 127-137, rok wydania: 2015

Kornacka Barbara
Gdy kłamie wzrok. Oralność i słuch w młodej literaturze włoskiej lat dziewięćdziesiątych
Redaktorzy: Kędzia-Klebko Beata, Bajer Michał, Weber Pierre-Frédéric , Przybylska Nelli,
Croyance – Verité – Mensonge
strony: 267-281, rok wydania: 2014

Kornacka Barbara
Protetyczna męskość, mechaniczna kobiecość i człowiek-ryba. Wariacje na temat implantacji i transplantacji w prozie Niccolò Ammanitiego
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny
strony: 267-278, rok wydania: 2014

Kornacka Barbara
Protest song czyli rola dźwięku i percepcji słuchowej w literaturze młodych pisarzy włoskich lat 90-tych na przykładzie Fluo. Storie di giovani a Riccione Isabelli Santacroce
Redaktorzy: Sznurkowski Przemysław, Pawlikowska-Asendrych Elżbieta, Rusek Beata
Neofilologie na przełomie tysiącleci. Najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce
strony: 155-160, rok wydania: 2012

Kornacka Barbara
Wyzwoleni w ciele czy zniewoleni przez ciało? O dekonstrukcji stereotypów płci u „młodych pisarzy” włoskich lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
Redaktorzy: Karwatowska Małgorzata, Szypra-Kozłowska Jolanta
Oblicza płci. Literatura
strony: 61-69, rok wydania: 2012

Kornacka Barbara
Due mondi terreni in un paradiso. Alcune riflessioni su Fiamme in paradiso di Smari Abdel Malek
Redaktorzy: Dybeł Katarzyna, Klimkiewicz Anna, Świda Monika
Pensées orientale et occidentale: influences et complémentarieté
strony: 171-181, rok wydania: 2012

Kornacka Barbara
Canti carnascialeschi jako manifestacja tożsamości grupowej na opak
Redaktorzy: Szeliga Dorota, Żółkiewska Ewa Dorota
Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze -Oświecenie)
strony: 237-244, rok wydania: 2010

Kornacka Barbara
Widzieć manierystycznie. O Rime Michelangelo Buonarroti
Redaktorzy: Wierzbowska Ewa Małgorzata
W sidłach zmysłów
strony: 117-125, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Kornacka Barbara
Fenomen „młodych pisarzy” w literaturze włoskiej końca XX wieku
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-2992-6

Kornacka Barbara
Ucho, oko, ciało. O prozie „młodych pisarzy” lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2561-4