Budarina Olena

Artykuły w czasopismach:

Budarina Olena
Linguistic landscape research: some methodological remarks
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 15, strony: 35-42, rok wydania: 2015