Loba Mirosław

Artykuły w czasopismach:

Loba Mirosław
Zagłada i ofiara w myśli E. de Fontenay
Narracje o Zagładzie
rocznik: 2017, numer: 3, strony: 42-50, rok wydania: 2017

Loba Mirosław
Pierre Cabanis – entre la science du vivant et la science de l’homme
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 44, numer: 4, strony: 35-43, rok wydania: 2017

Loba Mirosław
Wieczność jako niezgoda: Stein, Levinas, Ricoeur
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein
rocznik: 2016, numer: 15, strony: 129-138, rok wydania: 2016

Loba Mirosław
On Animality and Humanity in Literature after the Darwinian Turn
Dialogue and Universalism
rocznik: 24, numer: 1, strony: 209-218, rok wydania: 2014

Loba Mirosław
Il Portogallo di Antonio Tabucchi: dalla metafora all’etica
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 41, numer: 4, strony: 127-133, rok wydania: 2014

Loba Mirosław
Czas Derridy
Czas Kultury
rocznik: 2014, numer: 5, strony: 51-57, rok wydania: 2014

Loba Mirosław
Wierzyć według Edyty Stein
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein
rocznik: 2014, numer: 11, strony: 123-131, rok wydania: 2014

Loba Mirosław
Muzyka w Łaskawych Jonathana Littela
Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein
rocznik: 2012, numer: 8, strony: 197-203, rok wydania: 2012

Loba Mirosław
Autonomia i uzależnienie: literacka troska o siebie
Rocznik Naukowy Zoon Politikon
rocznik: 2011, numer: 2, strony: 111-117, rok wydania: 2011

Loba Mirosław
Le corps de Roland Barthes
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 37, numer: 1, strony: 0-0, rok wydania: 2010

Loba Mirosław
Lecteur et son autre
Kwartalnik Neofilologiczny
rocznik: 2009, numer: 4, strony: 427-434, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Loba Mirosław
La vie dans les Chants de Leopardi
Redaktorzy: Loba Mirosław, Łuczak Barbara
Formes du vivant, formes de littérature
strony: 205-217, rok wydania: 2019

Loba Mirosław
Zakochany Derrida: list, listonosza, literatura
Redaktorzy: Bielik-Robson Agata, Sadzik Piotr
Widma Derridy
strony: 304-319, rok wydania: 2018

Loba Mirosław
Dla kogo pisze korsykański pisarz?
Redaktorzy: Loba Mirosław, Łuczak Barbara, Gregori i Gomis Alfons
„Literatury mniejsze” Europy romańskiej 3. Pośród literatur świata
strony: 77-84, rok wydania: 2017

Loba Mirosław
Zoe et bios dans Jacques le Fataliste de Denis de Diderot
Redaktorzy: Zatorska Izabella
Rousseau et Diderot : traduire, interpréter, connaître
strony: 97-104, rok wydania: 2016

Loba Mirosław
Oublier selon Roland Barthes
Redaktorzy: Kroker Wiesław, Sobczyk Agata
L’écriture entre la mémoire et l’oubli. Hommage à Krystyna Kasprzyk
strony: 159-166, rok wydania: 2016

Loba Mirosław
W Szwajcarii, czyli nigdzie… „Prawda o sprawie Harry’ego Queberta” Joëla Dickera
Redaktorzy: Loba Mirosław, Łuczak Barbara, Gregori i Gomis Alfons
„Literatury mniejsze” Europy romańskiej 2. Między historią a mitem
strony: 139-146, rok wydania: 2015

Loba Mirosław
Litewskie zwierzęta i zwierzęcość w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza i Lokisie Prospera Mérimée
Redaktorzy: Hamerski Wojciech , Kuziak Michał , Rzepczyński Sławomir
Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie)
strony: 384-393, rok wydania: 2014

Loba Mirosław
On Animality and Humanity in Literature after the “Darwinian Turn” [przedruk z Dialogue and Universalism, XXIV, 1/2014]
Redaktorzy: Wróbel Szymon
The Animals in Us – We in Animals
strony: 259-268, rok wydania: 2014

Loba Mirosław
Barthes in love
Redaktorzy: Chrobak Marzena , Kornhauser Jakub, Rapak Wacław
Auteur, personnage, lecteur
strony: 81-88, rok wydania: 2014

Karpińska-Szaj Katarzyna, Loba Mirosław
Les études françaises à Poznań: tradition et modernité
Redaktorzy: Jaroszewska Teresa
Les etudes françaises dans les pays de Visegrád
strony: 87-94, rok wydania: 2013

Loba Mirosław
Couché ou non, à huit heures je me serais retrouvé au meme point de ma vie… Vivre l’histoire avant et après 1968 selond Roland Barthes
Redaktorzy: Trotot Caroline , Soubbotnik Michael A.
Vivre l’histoire, textes réunis par Caroline Trotot et Michael A. Soubbotnik
strony: 47-55, rok wydania: 2013

Loba Mirosław
Klemperer i francuscy strukturaliści
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 237-244, rok wydania: 2013

Loba Mirosław
Między tradycją a nowoczesnością
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Krótka historia Instytutów i Katedr Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
strony: 19-28, rok wydania: 2013

Loba Mirosław
La vie comme rupture. L’histoire dans Les Bienveillantes de Jonathan Littell
Redaktorzy: Przychodniak Zbigniew, Śniedziewski Piotr
Fiction de l’histoire. Formes et imaginaires de la rupture
strony: 79-88, rok wydania: 2012

Loba Mirosław
La letteratura secondo Giorgio Agamben
Redaktorzy: Serkowska Hanna
Italianistica ieri e oggi. Trentesimo anniversario del Dipartimento di Italianistica all’Università di Varsavia
strony: 165-169, rok wydania: 2012

Loba Mirosław
O języku i religii w literaturze Szwajcarii romańskiej i włoskiej
Redaktorzy: Loba Mirosław, Łuczak Barbara, Gregori i Gomis Alfons
„Literatury mniejsze” Europy romańskiej
strony: 59-67, rok wydania: 2012

Loba Mirosław
Fin(s) de la parole
Redaktorzy: Rapak Wacław, Kornhauser Jakub, Piechnik Iwona
De la lettre aux belles-lettres. Études dédiées à Regina Bochenek-Franczakowa
strony: 302-310, rok wydania: 2012

Loba Mirosław
Psychoanaliza późnej nowoczesności czyta romantyzm
Redaktorzy: Borowczyk Jerzy, Hamerski Wojciech , Śniedziewski Piotr
Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców
strony: 195-205, rok wydania: 2011

Loba Mirosław
Skandal pięknego życia
Redaktorzy: Jankowska Małgorzata, Niziński Sergiusz
Fenomen pięknego życia
strony: 41-49, rok wydania: 2011

Loba Mirosław
Uniwersalne czyli francuskie?
Redaktorzy: Domańska Ewa, Loba Mirosław
French Theory w Polsce
strony: 185-200, rok wydania: 2010

Loba Mirosław
Wprowadzenie
Redaktorzy: Domańska Ewa, Loba Mirosław
French Theory w Polsce
strony: 7-17, rok wydania: 2010

Loba Mirosław
Na granicy języka, na brzegu prawdy
Redaktorzy: Jędraszewski Marek, Loba Mirosław, Jewdokimow Dorota
Fenomen ducha Europy
strony: 245-253, rok wydania: 2010

Loba Mirosław
La fiction et l’histoire
Redaktorzy: Séginger Gisèle, Śniedziewski Piotr
Histoire et fiction, textes réunis et publiés par Gisèle Séginger et Piotr Sniedziewski
strony: 99-104, rok wydania: 2009

Loba Mirosław
Kres(y) słowa
Redaktorzy: Grzegorczyk Anna, Grzywacz Małgorzata, Koschanya Rafał
Fenomen słowa
strony: 225-233, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Loba Mirosław
Wokół narracyjnego zwrotu. Szkice krytyczne
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2618-5

Tomy zbiorowe:

Loba Mirosław, Łuczak Barbara
Formes du vivant, formes de littérature
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia Romańska
Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3498-2

Loba Mirosław, Łuczak Barbara, Gregori i Gomis Alfons
„Literatury mniejsze” Europy romańskiej 3. Pośród literatur świata
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Filologia romańska
Poznań 2017
ISBN: 978-83-232-3270-4

Loba Mirosław, Łuczak Barbara, Gregori i Gomis Alfons
„Literatury mniejsze” Europy romańskiej 2. Między historią a mitem
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2015
ISBN: 978-83-232-2917-9

Loba Mirosław, Łuczak Barbara, Gregori i Gomis Alfons
„Literatury mniejsze” Europy romańskiej
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2436-5

Domańska Ewa, Loba Mirosław
French Theory w Polsce
Wydawnictwo Poznańskie
Poznań 2010
ISBN: 978-83-7177-622-9

Jędraszewski Marek, Loba Mirosław, Jewdokimow Dorota
Fenomen ducha Europy
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2010
ISBN: 978-83-232-2212-5