Fedorushkov Edyta

Artykuły w czasopismach:

Fedorushkov Edyta
Иконическое сознание в поэзии Ивана Жданова(нама-териале стихотворения „Портрет отца”)
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2018, strony: 39-58, rok wydania: 2018

Fedorushkov Edyta
Метабола Эпштейна и метаметафора Кедрова как поэтико-художественная ревизия метафоры: о двух главных приемах метареализма
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
rocznik: 2016, numer: 9, strony: 9-21, rok wydania: 2016

Fedorushkov Edyta
Liminalność natury księcia Myszkina w kontekście boskiego piękna szwajcarskiej przyrody (na podstawie powieści „Idiota” F. M. Dostojewskiego)
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 12, strony: 169-174, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Fedorushkov Edyta
Попытка прочтения фрагмента романа „Идиот” Ф. М. Достоевского в ключе категории „слова-сосуда”
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
strony: 49-60, rok wydania: 2014

Fedorushkov Edyta
Popytka krugoobraznogo pročteniâ romana «Idiot» F.M Dostoevskogo (analiz poslednej sceny)
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
strony: 107-116, rok wydania: 2013

Fedorushkov Edyta
Ètičeskaâ cennost′ vstreči v sisteme obŝeniâ geroev kak put′ k vyâvleniû istinnoj natury čeloveka (na osnovanii romana “Idiot” F.M. Dostoevskogo)
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Polska – Rosja – Ukraina
strony: 156-168, rok wydania: 2012