Stefaniak Magdalena

Artykuły w czasopismach:

Stefaniak Magdalena, Nkollo Mikołaj
Inflection – semantics interfaces in a typological setting: number and non-specific nominal items in Old Spanish legal codices
Lingua Posnaniensis
rocznik: 57, numer: 2, strony: 17-30, rok wydania: 2015

Stefaniak Magdalena, Sypnicki Józef
Reflexions sur une serie choisie d’adjectifs fran
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 39, numer: 4, strony: 111-126, rok wydania: 2012

Stefaniak Magdalena, Sypnicki Józef
Etude contrastive franco-polonaise sur les adjectifs reférant aux traits de caractère
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 39, numer: 4, strony: 113-126, rok wydania: 2012

Stefaniak Magdalena
Chausseres, godasses et tatanes: la synonymie en tant que moyen de manifestation de subjectivité dans le langage
Opera Romanica
rocznik: 2011, numer: 12, strony: 116-130, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Stefaniak Magdalena
Terminologie dawne a język ogólny. Rozważania na przykładzie polskiej i francuskiej terminologii łowieckiej
Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
Zbliżenia 3: językoznawstwo-translatologia
strony: 157-165, rok wydania: 2017

Sypnicki Józef, Stefaniak Magdalena
Kilka uwag o szeregach synonimicznych we językach polskim i francuskim
Redaktorzy: Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi
strony: 303-312, rok wydania: 2013

Stefaniak Magdalena
Sięgnąć do źródła, czyli na tropie pewnych wyrażeń w języku francuskim
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 451-460, rok wydania: 2013

Stefaniak Magdalena, Sypnicki Józef
Kilka uwag o szeregach synonimicznych w językach polskim i francuskim
Redaktorzy: Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi
strony: 303-312, rok wydania: 2013

Stefaniak Magdalena
Specyfika języka łowieckiego, a przekład
Redaktorzy: Kasperska Iwona, Żuchelkowska Alicja
Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru
strony: 137-151, rok wydania: 2011

Stefaniak Magdalena
Parémiologie à la chasse sur l’exemple des parémies polonaises et françaises
Redaktorzy: Lipińska Magdalena
L’etat des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes
strony: 111-122, rok wydania: 2011

Stefaniak Magdalena
La description des mécanismes de création synonymique dans la terminologie sur l’exemple du langage de la chasse
Redaktorzy: Arcangeli Massimo, Chovancová Katarina, Klimová Katarína, Reichwalderová Eva
Lingue e letterature romanze, stato attuale e prospettive
strony: 821-838, rok wydania: 2011

Stefaniak Magdalena
La description des mécanismes de création synonymique dans la terminologie sur l’exemple du langage de la chasse 
Redaktorzy: Chovancová Katarína
Studia Romanistica Beliana
strony: 448-458, rok wydania: 2009

Stefaniak Magdalena
Tradycyjna konstrukcja słowników synonimicznych, a nauka języka obcego
Redaktorzy: Malinowska Urszula, Rumianowska Agnieszka
Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język-literatura-kultura. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock/Soczewka 18-19 maja 2009
strony: 323-332, rok wydania: 2009