Frąckowiak Joanna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Frąckowiak Joanna, Markunas Antoni
Kilka uwag o wizerunku nauczyciela języka rosyjskiego jako obcego
Redaktorzy: Koszko Marta, Kowalewska Kinga, Puppel Joanna, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Lingua : nervus rerum humanarum. Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of His 65 Birthday
strony: 267-272, rok wydania: 2012