Vetulani Grażyna

Artykuły w czasopismach:

Vetulani Grażyna
Les démarches et problèmes à résoudre dans les études comparatives - la prédication nominale en français et en polonais
Neophilologica
rocznik: 2018, numer: 30, strony: 340-351, rok wydania: 2018

Vetulani Grażyna
Problemy z pozyskiwaniem i opisem nazw cech i właściwości w języku polskim
Kwartalnik Językoznawczy
rocznik: 2015, numer: 1-2, strony: 49-61, rok wydania: 2017

Vetulani Grażyna
Próby formalizacji zdań opartych na predykatach rzeczownikowych języka polskiego
Linguistica Copernicana
rocznik: 2017, numer: 14, strony: 127-143, rok wydania: 2017

Tomaszkiewicz Teresa, Vetulani Grażyna
Profesor Józef Sypnicki (1944-2014) Wspomnienie
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
rocznik: 2016, numer: 72, strony: 13-15, rok wydania: 2016

Vetulani Grażyna
Synonymie et granularité dans les bases lexicales du type Wordnet
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 42, numer: 1, strony: 113-127, rok wydania: 2015

Vetulani Grażyna
Problemy i korzyści wynikające z automatycznego przetwarzania korpusów - na przykładzie badań z zakresu predykacji rzeczownikowej w języku polskim
Roczniki Humanistyczne
rocznik: 61, numer: 8, strony: 13-24, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Vetulani Grażyna, Vetulani Zygmunt, Kochanowski B.
Recent Advances in Development of a Lexicon-Grammar of Polish: PolNet 3.0
Redaktorzy: Calzolari Nicolette
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)
strony: 2851-2854, rok wydania: 2016

Vetulani Grażyna
Wybrane relacje w semantycznych sieciach leksykalnych na przykładzie orzeczeń prostych i złożonych
Redaktorzy: Fijałkowska Wanda , Izert Małgorzata , Kieliszczyk Anna, Pilecka Ewa
Être philologue. Mélanges offerts à Teresa Giermak-Zielińska
strony: 265-274, rok wydania: 2015

Vetulani Grażyna, Vetulani Zygmunt, Kochanowski B.
PolNet 3.0 - Demo
Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
Proceedings, 7th Language & Technology Conference, Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
strony: 273-275, rok wydania: 2015

Vetulani Grażyna, Vetulani Zygmunt
Through Wordnet to Lexicon Grammar
Redaktorzy: Doa Fryni Kakoyianni
Penser le lexique-grammaire : perspectives actuelles
strony: 531-543, rok wydania: 2014

Vetulani Grażyna, Vetulani Zygmunt
Verb-Noun Collocations in PolNet 2.0
Redaktorzy: Henrich Verena , Hinrichs Erhard
Proceedings of Workshop on Computational, Cognitive, and Linguistic Approaches to the Analysis of Complex Words and Collocations
strony: 73-77, rok wydania: 2014

Vetulani Grażyna
Budowa syntaktycznego słownika rzeczowników predykatywnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych w dobie wyzwań dla językoznawstwa
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 485-498, rok wydania: 2013

Vetulani Grażyna, Vetulani Zygmunt
Dlaczego Leksykon-Gramatyka ? 
Redaktorzy: Dutka- Mańkowska Anna, Kieliszczyk Anna, Pilecka Ewa
Grammaticis Unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki
strony: 308-316, rok wydania: 2012

Vetulani Grażyna
Élaboration d'un dictionnaire des noms prédicatifs en polonais
Redaktorzy: Ibrahim Amr Helmy
Supports et prédicats non verbaux dans les langues du monde
strony: 166-181, rok wydania: 2010

Vetulani Grażyna
Application du lexique-grammaire au polonais. Le cas des prédicats nominaux
Redaktorzy: Vetulani Grażyna
Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki
strony: 367-374, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Vetulani Grażyna
Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka. Syntaktyczny słownik kolokacji werbo-nominalnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych. Część I
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-232-2369-6

Vetulani Zygmunt, Marciniak Jacek, Obrębski Tomasz, Vetulani Grażyna, Dąbrowski Adam, Kubis Marek
Zasoby językowe i technologie przetwarzania tekstu. POLINT-112-SMS jako przykład aplikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2010
ISBN: 978-83-232-2155-5

Tomy zbiorowe:

Vetulani Grażyna, Tomaszkiewicz Teresa
Modèles et modélisation en linguistique, littérature, traductologie et didactique
Oficyna Wydawnicza LEKSEM
Łask 2015
ISBN: 978-83-63781-27-9

Tomaszkiewicz Teresa, Vetulani Grażyna
L’apport linguistique et culturel français à l’Europe : du passé aux défis de l’avenir
Oficyna Wydawnicza Leksem
Łask 2012
ISBN: 978-83-60178-01-9

Vetulani Grażyna
Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki
Oficyna Wydawnicza Leksem
Łask 2009
ISBN: 978-83-60178-63-8