Cegiołka Dorota

Artykuły w czasopismach:

Cegiołka Dorota
Młody Dawid. Postać pretendenta do tronu ukazana na tle konfliktu ze starym królem w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu
Almanach Karaimski
rocznik: 5, numer: 1, strony: 137-146, rok wydania: 2016

Cegiołka Dorota
Some lexical and phonological features of the language of a Crimean Karaim Bible translation
Türk Dilleri Araştırmaları
rocznik: 26, numer: 2, strony: 227-240, rok wydania: 2016

Cegiołka Dorota
Lamentations of Benyamin Turşu and Beraẖa Poyraz. Two Songs from a Crimean Karaim Mejuma
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
rocznik: 68, numer: 4, strony: 453-465, rok wydania: 2015

Cegiołka Dorota
Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych
Almanach Karaimski
rocznik: 4, strony: 33-45, rok wydania: 2015

Cegiołka Dorota
The Relation between Hebrew and Turkic in Crimean Karaim Literature on the basis of a translation of the Hebrew drama Melukhat Sha’ul
Karaite Archives
rocznik: 1, numer: 1, strony: 199-210, rok wydania: 2013

Cegiołka Dorota
Crimean Karaite Translation of a Hebrew Drama Melukhat Sha’ul as an Example of Rabbinic Literature’s Influence on Literary Activity of the Crimean Karaites
Kwartalnik Historii Żydów
rocznik: 244, numer: 4, strony: 520-529, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Cegiołka Dorota
The question of the existence of a common literary language of the Crimean Karaites in the nineteenth century
Redaktorzy: Jankowski Henryk
Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań
strony: 111-122, rok wydania: 2013

Książki autorskie:

Jankowski Henryk, Aqtay Gulayhan, Cegiołka Dorota, Çulha Tülay, Németh Michał
The Crimean Karaim Bible Vol. 1: Critical edition of the Pentateuch, Five Scrolls, Psalms, Proverbs, Job, Daniel, Ezra and Nehemiah. Vol. 2: Translation
Harrassowitz Verlag
Seria: Turcologica
Wiesbaden 2019
ISBN: 978-3-447-11196-6

Cegiołka Dorota, Andrzejewski Radosław, Erdem Cem
Leksyka turecka w ćwiczeniach
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Języki Azji
POZNAŃ 2015
ISBN: 978-83-927990-6-1

Cegiołka Dorota
CRIMEAN KARAIM VERSION OF MELUKHAT SHAʾUL CRITICAL EDITION AND LINGUISTIC ANALYSIS
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Turkic Studies
POZNAŃ 2015
ISBN: 978-83-941594-7-4

Cegiołka Dorota
A Bibliography of Turkic Studies in Przegląd Orientalistyczny 1948-2008
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Turkic Studies
Poznań 2009
ISBN: 978-83-927990-1-6