Grzywacz Zuzanna

Książki autorskie:

Aqtay Gulayhan, Grzywacz Zuzanna, Jankowski Henryk
Kazakh for beginners in 15 units
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Języki Azji
POZNAŃ 2015
ISBN: 978-83-927990-7-8

Grzywacz Zuzanna
Traditional Kazakh Medicine in Change
Katedra Studiów Azjatyckich
Seria: Turkic Studies
Poznań 2010
ISBN: 978-83-9279990-2-3