Żuchelkowska Alicja

Artykuły w czasopismach:

Żuchelkowska Alicja
Pour une approche identitaire en traduction: implications socio-culturelles
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 39, numer: 2, strony: 87-99, rok wydania: 2012

Żuchelkowska Alicja
Stratégies narratives hors norme en Acadie: démesure au féminin
Transcanadiana. Revue Polonaise d’Études Canadiennes
rocznik: 2012, numer: 5, strony: 108-119, rok wydania: 2012

Żuchelkowska Alicja
Enseignement du français en milieu minoritaire plurilingue
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 38, numer: 2, strony: 119-130, rok wydania: 2011

Żuchelkowska Alicja
Quête identitaire et surconscience linguistique: Lettres d’une autre de Lise Gauvin dans l’approche traductologique
Transcanadiana. Revue Polonaise d’Études Canadiennes
rocznik: 2010, numer: 3, strony: 145-161, rok wydania: 2010

Artykuły w tomach zbiorowych:

Żuchelkowska Alicja
Stereotypowe postrzeganie Innego przez tłumaczy: przypadek mniejszościowej literatury kanadyjskiej
Redaktorzy: Kusek Robert , Purchla Jacek , Sanetra-Szeliga Joanna
Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice,nowe horyzonty
strony: 324-339, rok wydania: 2015

Żuchelkowska Alicja
Obecność Innego w przekładzie literatury frankofońskiej na język polski a manipulacja translatorska
Redaktorzy: Lewicki Roman
Przekład-Język-Kultura IV
strony: 73-84, rok wydania: 2015

Żuchelkowska Alicja
Analiza wybranych markerów heteroglosji w przekładzie literatury frankofońskich mniejszości Kanady
Redaktorzy: Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
strony: 263-278, rok wydania: 2014

Żuchelkowska Alicja
Zapiski z podróży jako metamorfoza tożsamościowa w Oasis. Itinéraire de Delhi à Bombay Charles’a Pelletiera
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 611-622, rok wydania: 2013

Żuchelkowska Alicja
Approche translatorique des relations entre les Acadiens et les Québécois. Brunante d’Herménégilde Chiasson en polonais
Redaktorzy: Bujnowska Ewelina, Rzepa Agnieszka
The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law / Le Royaume paisible? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l’application de la loi
strony: 59-74, rok wydania: 2013

Żuchelkowska Alicja
Dyskurs podróżniczy a kanadyjska literatura tożsamościowa : obcość jednostki w społeczeństwie wielokulturowym
Redaktorzy: Rzepa Agnieszka, Żuchelkowska Alicja
Kanada z bliska. Historia – literatura – przekład
strony: 126-147, rok wydania: 2012

Żuchelkowska Alicja
Standardisation et discours identitaire dans les parlers des minorités canadiennes d’expression française
Redaktorzy: Bujnowska Ewelina, Gabryś Marcin, Sikora Tomasz
Vers un multiculturalisme critique : dialogues entre les diasporas canadiennes/ Towards Critical Multiculturalism. Dialogues Between/ Among Canadian Diasporas
strony: 204-221, rok wydania: 2011

Żuchelkowska Alicja
Francophonie dans les études françaises contemporaines: vision globale et imaginaire collectif
Redaktorzy: Biardzka Elżbieta
Etudes françaises dans la société du XXI siècle. Défis et perspectives
strony: 121-137, rok wydania: 2011

Żuchelkowska Alicja
Kulturowe uwarunkowania akadyjskiej literatury tożsamościowej w przekładzie na język polski
Redaktorzy: Lewicki Roman
Przekład – język – kultura II
strony: 75-86, rok wydania: 2010

Żuchelkowska Alicja
Roman identitaire acadien en traduction: que faire avec la vision polarisée présentée dans l’oeuvre de Claude LeBouthiller L’Acadien reprend son pays?
Redaktorzy: Jarosz Krzysztof, Szatanik Zuzanna, Warmuzińska-Rogóż Joanna
De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui (1608-2008): Rétrospectives, parcours et défis
strony: 366-375, rok wydania: 2009

Żuchelkowska Alicja
Nauczanie komunikacji międzykulturowej poprzez przekład na studiach neofilologicznych
Redaktorzy: Malinowska Urszula, Rumianowska Agnieszka
Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język-literatura-kultura. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock/Soczewka 18-19 maja 2009
strony: 245-254, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Tomaszkiewicz Teresa, Klimkiewicz Aurelia, Żuchelkowska Alicja
Antologia współczesnej literatury Kanady frankofońskiej
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2009
ISBN: 978-83-60178-65-2

Tomy zbiorowe:

Kasperska Iwona, Żuchelkowska Alicja
Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Badania Interdyscyplinarne nr 31
Poznań 2013
ISBN: 978-83-232-2534-8

Rzepa Agnieszka, Żuchelkowska Alicja
Kanada z bliska. Historia – literatura – przekład
Wydawnictwo Adam Marszałek
Toruń 2012
ISBN: 978-83-7780-485-8

Kasperska Iwona, Żuchelkowska Alicja
Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru
Wydawnictwo Rys
Poznań 2011
ISBN: 978-83-60517-66-6