Godzich Anna

Artykuły w czasopismach:

Godzich Anna, Lewandowski Marcin
Sprawozdanie z Sympozjum naukowego „Język sportu”, Poznań, 31 marca 2016 r.
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2016, numer: 11, strony: 0-0, rok wydania: 2016

Godzich Anna
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Język sportu”, Poznań, 30 marca 2016 r.
Język, Komunikacja, Informacja
rocznik: 2016, numer: 11, strony: 309-311, rok wydania: 2016

Godzich Anna
Le regole di formazione dei lessemi nell'italiano contemporaneo: la loro produttività e le proprietà del sistema – alcune considerazioni teoriche
Annales Neophilologiarum
rocznik: 2015, numer: 8, strony: 21-37, rok wydania: 2015

Godzich Anna
Sport a komunikowanie w dyskursie publicznym: współuczestniczenie
Przegląd Politologiczny
rocznik: 2015, numer: 4, strony: 131-144, rok wydania: 2015

Godzich Anna
I composti Nome-Nome coordinati e subordinati nel lessico sportivo italiano come prova delle tendenze in atto nell'italiano contemporaneo
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 40, numer: 3, strony: 95-103, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Godzich Anna
La subordinata oggettiva e le due circostanziali: la finale e la causale nelle grammatiche descrittive italiane. Alcune considerazioni
Redaktorzy: Jamrozik Elżbieta, Miłkowska-Samul Kamila, Sosnowski Roman
Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive
strony: 97-111, rok wydania: 2018

Godzich Anna
Le subordinate completive e la relativa implicita al corso accademico di sintassi d
Redaktorzy: Masi Leonardo, Nicewicz-Staszowska Ewa, Pietrzak-Thébault Joanna, Woźniewska-Działak Magdalena
Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach
strony: 113-123, rok wydania: 2017

Godzich Anna
Insegnamento dell’italiano dentro e furio la Penisola – verbi fraseologici e servili nei manuali scelti di sintassi d’italiano
Redaktorzy: Paleta Alicja , Wrana Magdalena
L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni
strony: 77-92, rok wydania: 2017

Godzich Anna
La subordinata relativa in italiano e in polacco- una prima analisi
Redaktorzy: Jamrozik Elżbieta
Italia 2.0 -lingua, cultura, società. Le ultime ricerche dei giovani italianisti
strony: 54-65, rok wydania: 2016

Godzich Anna
Alcune considerazioni sulla natura dei composti per attribuzione nell'italiano contemporaneo
Redaktorzy: Jačová Cardia Zora
Quo vadis, Romanistica? 5
strony: 19-29, rok wydania: 2015

Godzich Anna
Dal 1976 al 2009: livellazione semantica del valore dei tempi e dei modi nella didattica dell'italiano L2
Redaktorzy: Klimová Katarína, Mesárová Eva
Lingue, culture, letterature tra geografia e storia
strony: 100-118, rok wydania: 2015

Godzich Anna
Język piłki nożnej w polskim dyskursie publicznym na przykładzie magazynu informacyjnego Fakty TVN
Redaktorzy: Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
strony: 307-318, rok wydania: 2014

Godzich Anna
Przenikanie się języków specjalnych w polskich mediach – płynna nowoczesność czy skuteczniejsza komunikacja?
Redaktorzy: Gołuchowski Jerzy , Konieczna Dorota , Zdanowicz-Cyganiak Katarzyna
(Ko)media. Konteksty dyskursu medialnego
strony: 121-129, rok wydania: 2014

Godzich Anna
I composti NN e VN nella stampa calcistica italiana: sostantivo posposto e funzionalismi
Redaktorzy: Arcangeli Massimo , Klimová Katarína, Reichwalderová Eva , Zázrivcová Monika
Lingua, cultura e media
strony: 951-971, rok wydania: 2014

Godzich Anna
La stampa quotidiana in Italia negli ultimi decenni e il suo linguaggio
Redaktorzy: Jamrozik Elżbieta, Sosnowski Roman
Percorsi linguistici tra Italia e Polonia. Studi di linguistica italiana offerti a Stanisław Widłak
strony: 239-247, rok wydania: 2014

Godzich Anna
Resemantyzacja w dyskursie publicznym na przykładzie wyrażeń i zwrotów z zakresu sportu
Redaktorzy: Frankowiak Anita , Rółkowska Maria , Szydłowska Joanna
W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku
strony: 285-299, rok wydania: 2014

Godzich Anna
Il lessico e il lessico mentale
Redaktorzy: Dottoli Giovanni, Rella Angelo
„Dalle Steppe agli Oceani”. Le lingue d'Europa nei dizionari / „Des Steppes aux Océans”. Les langues d'Europe dans les dictionnaires
strony: 263-292, rok wydania: 2014

Godzich Anna
La composizione nominale in italiano: un'odierna Questione della lingua?
Redaktorzy: Karp Karol
Unità d’Italia. Letteratura lingua cultura didattica
strony: 153-173, rok wydania: 2013

Godzich Anna
L'italiano del Terzo Millennio sull'esempio della consecutio temporum nell'insegnamento dell'italiano L2
Redaktorzy: Jamrozik Elżbieta, Miłkowska-Samul Kamila
L'Italiano e l'Italia del Terzo Millennio: uno sguardo dalla Polonia
strony: 189-200, rok wydania: 2012