Popiel-Machnicki Wawrzyniec

Artykuły w czasopismach:

Popiel-Machnicki Wawrzyniec, Osiewicz Bartosz
Американская мечта Сергея Есенина
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: XLIV, numer: 1, strony: 167-178, rok wydania: 2019

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Polska niepodległość w poezji „nowochłopskiej” (Nikołaj Klujew i Siergiej Jesienin)
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2018, strony: 19-27, rok wydania: 2018

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Wojenna proza Wiktora Astafiewa a problem nienawiści i przebaczenia
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 193-202, rok wydania: 2016

Popiel-Machnicki Wawrzyniec, Osiewicz Bartosz
Творчество Виктора Астафьева в польской литературной критике
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 40/2, strony: 27-34, rok wydania: 2015

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Obraz współczesnej Polski w refleksji literackiej Wiktora Jerofiejewa
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2015, strony: 113-120, rok wydania: 2015

Popiel-Machnicki Wawrzyniec, Pleskaczyński Adam
Recepciâ Bronislava Grombčevskogo v Polše
Труды Института Мировой Культуры
rocznik: 2015, numer: 20-21, strony: 103-109, rok wydania: 2015

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
„Bud’ â …” – Pol’skie motivy v tvorčestve Viktora Erofeeva.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu
rocznik: 2014, numer: 3, strony: 235-243, rok wydania: 2014

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Parodyjna percepcja rzeczywistości u Wiktora Pielewina (Na przykładzie powieści „Mały palec Buddy”)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 39, strony: 307-314, rok wydania: 2014

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Recepcja twórczości Siergieja Jesienina i Nikołaja Klujewa na Ukrainie (Kijowskie koło naukowe „Klujewosłow”)
Studia Ukrainica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 2, strony: 27-35, rok wydania: 2014

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Русский национальный характер в оценке Чеслава Милоша
Acta Neophilologica
rocznik: 2014, numer: 16/2, strony: 229-237, rok wydania: 2014

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Russkaâ tema v tvorčeskih razmyšleniâh Januša Glovackogo.
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 38, strony: 213-221, rok wydania: 2013

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Ženŝiny v žizni i tvorčestve Sergeâ Esenina
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 37, strony: 271-282, rok wydania: 2012

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Religiozno-nravstvennaâ problematyka v derevenskoj proze XX veka (V. Astaf’ev, V. Rasputin, V. Šukšin)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2011, numer: 36, strony: 231-237, rok wydania: 2011

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Telo v postmodernistskom diskurse (na primere tvorčestva Viktora Erofeeva)
Slavica Wratislaviensia
rocznik: 2011, strony: 407-415, rok wydania: 2011

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Postmodernistskie razmyšleniâ o Boge (na primere tvorčestva Viktora Pelevina i Viktora Erofeeva
Naukove vidannâ «Mova i Kul’tura»
rocznik: 2010, numer: 144, strony: 251-257, rok wydania: 2010

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Recepciâ Nikolaâ Klûeva v Pol'še
Naukove vidannâ «Mova i Kul’tura»
rocznik: 2009, numer: 114, strony: 110-115, rok wydania: 2009

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Obraz russkogo intelligenta v «Krokodile» Vladimira Kantora
Naukove vidannâ «Mova i Kul’tura»
rocznik: 2009, numer: 129, strony: 157-162, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Поляки на службе в Российской империи (На примере судьбы Бронислава Громбчевского)
Redaktorzy: Михалева О.Л.
Пространства коммуникации: язык, литература, медиа: материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию Иркутского государственного университета
strony: 279-287, rok wydania: 2018

Popiel-Machnicki Wawrzyniec, Pleskaczyński Adam
Polski ślad w "Wielkiej Grze". Autobiograficzne dzienniki podróżne Bronisława Grąbczewskiego
Redaktorzy: Graczyk Agnieszka, Krenz Joanna, Maśko Adrianna
Twórczość autobiograficzna na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej
strony: 181-190, rok wydania: 2017

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Wiktora Jerofiejewa rozmyślania o Europie
Redaktorzy: Żejmo Bożena
Rosja w dialogu kultur
strony: 77-86, rok wydania: 2015

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
«Чувствительная пустота» в творческих размышлениях В.Пелевина
Redaktorzy: Гогина Любовь
«Современная парадигма гуманитарных исследований: проблемы филологии и культурологии». Материалы I Международной научной конференции МИРО
strony: 115-121, rok wydania: 2015

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Poetycka ikona” Siergieja Jesienina w aspekcie semiotycznych koncepcji Pawła Florenskiego.
Redaktorzy: Lis-Wielgosz Izabela, Dziadul P., Jóźwiak Wojciech
Obraz świętości – świętość w obrazie
strony: 314-322, rok wydania: 2014

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Polsko-rosyjskie związki kulturowe w twórczości Bułata Okudżawy i Janusza Głowackiego
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 311-319, rok wydania: 2013

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Instytut Filologii Rosyjskiej
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Krótka historia Instytutów i Katedr Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
strony: 29-36, rok wydania: 2013

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Prawosławie a postsowiecka Rosja: religijne poszukiwania Wiktora Jerofiejewa
Redaktorzy: Lis-Wielgosz Izabela, Jóźwiak Wojciech
Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci
strony: 365-372, rok wydania: 2012

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof.zw.dr hab. Joannie Mianowskiej
Redaktorzy: Wegnerska-Ptaszkiewicz Beata, Wójcicka Urszula
Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof.zw.dr hab. Joannie Mianowskiej
strony: 501-508, rok wydania: 2011

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Religioznye konteksty v tvorčestve Nikolaâ Klûeva na osnovanii proizvedenij «Pesni iz Zaonež’â
Redaktorzy: Skripkina Vera
Slovesnoe iskusstvo Serebrânogo veka i Russkogo zarubež’â v kontekste èpohi
strony: 154-160, rok wydania: 2010

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
O čëm šumât sedye kedry
Redaktorzy: Skripkina Vera
Slovesnoe iskusstvo Serebrânogo veka i Russkogo zarubež’â v kontekste èpohi
strony: 154-160, rok wydania: 2010

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Aleksandr Blok – Nikolaj Klûev: obŝestvenno-kul’turologičeskij dialog
Redaktorzy: Frizman Leonid
Blok i russkaâ literatura
strony: 113-120, rok wydania: 2010

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Powrót do religii w dobie pieriestrojki według Aleksieja Warłamowa
Redaktorzy: Komorowska Ewa, Dziadosz Dorota
Świat słowian w języku i kulturze. X. Kulturoznawstwo
strony: 178-183, rok wydania: 2009

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Sekretarz redakcji: Шостак О.Г.
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog. Białoruś - Rosja - Ukraina
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
Poznań
ISSN: 2391-470X

Redaktor naczelny: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Sekretarz redakcji: Jaworski Mateusz
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań
ISSN: 2391-470X

Książki autorskie:

Popiel-Machnicki Wawrzyniec, Pleskaczyński Adam, Pleskaczyńska Konstancja
Podróże nieodkryte: dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN: 9788323231912

Popiel-Machnicki Wawrzyniec, Pleskaczyński Adam, Pleskaczyńska Konstancja
Неоткрытые путешествия: дневник экспедиции Бронислава Громбчевского 1889–1890 как свидетельство истории и элемент культурного наследия
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2017
ISBN: 9788323231974

Tomy zbiorowe:

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań 2013
ISBN: 978-83-936654-4-0

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Polska – Rosja – Ukraina
Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Poznań 2012
ISBN: 978-83-930308-9-7