Przybysz Anna

Artykuły w czasopismach:

Przybysz Anna
Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa w świetle antropologicznej niepewności podmiotu
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, numer: 44/1, strony: 123-132, rok wydania: 2019

Przybysz Anna
Rekonfiguracja. Dmitrij Głuchowski na gruncie realizmu
Porównania
rocznik: 2018, numer: 23, strony: 127-137, rok wydania: 2018

Przybysz Anna
Poziomy funkcjonowania dychotomii w filmie„Wygnanie”Andrieja Zwiagincewa
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2018, strony: 135-146, rok wydania: 2018

Przybysz Anna
Odwołania do idei cykliczności w filmie "Wygnanie" Andrieja Zwiagincewa
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog. Białoruś - Rosja - Ukraina
rocznik: 2017, strony: 123-133, rok wydania: 2017

Przybysz Anna
Elementy rytuału przejścia w „Innym” Jurija Mamlejewa. Prolegomena
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 41, strony: 203-212, rok wydania: 2016

Przybysz Anna
Deterytorializacja ciała versus podmiotowość. „Inny” Jurija Mamlejewa
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2016, numer: 6, strony: 207-217, rok wydania: 2016

Przybysz Anna
Tragičeskoe načalo v hudožestvennom mire povesti Borisa L’voviča Vasil’eva „Zavtra byla vojna”
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2015, numer: 40/1, strony: 49-56, rok wydania: 2015

Przybysz Anna
Symulakryczna rzeczywistość współczesnej Rosji oczami bohaterów "Innego" Jurija Mamlejewa
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2015, numer: 5, strony: 239-248, rok wydania: 2015

Artykuły w tomach zbiorowych:

Przybysz Anna
Próba czytania choroby księcia Myszkina w kluczu koncepcji duchowości ciała Alexandra Lowena
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna
Choroba ― ciało ― dusza w literaturze i kulturze
strony: 254-265, rok wydania: 2017

Chałacińska Halina, Przybysz Anna
Fenomen uprzedniości w kulturowej przestrzeni początku i końca. "Czerwony kogut leci wprost do nieba" Miodraga Bulatovicia i "Golgota" Czingiza Ajtmatowa
Redaktorzy: Tymieniecka-Suchanek Justyna, Polak Andrzej, Karwacka Monika
Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej
strony: 175-198, rok wydania: 2016

Przybysz Anna
Powieść „Inny” Jurija Mamlejewa wobec artystycznego poznania Fiodora Dostojewskiego
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
strony: 169-179, rok wydania: 2014

Przybysz Anna
Dychotomia duszy Konstantego Lewina w świetle poszukiwań sensu życia. „Anna Karenina” Lwa Tołstoja
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
strony: 75-82, rok wydania: 2013

Przybysz Anna
Geroj Fёdora Dostoevskogo i Miodraga Bulatoviča v sfere teorii bioenergetyki. Vstuplenie k razrabotke temy
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Polska – Rosja – Ukraina
strony: 128-134, rok wydania: 2012

Książki autorskie:

Bogusz-Tessmar Paulina, Kaźmierczak Natalia, Królikiewicz Natalia, Przybysz Anna, Waligórska-Olejniczak Beata
Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej
Zakład Graficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań 2017
ISBN: 978-83-944471-1-3

Przybysz Anna
Problem podmiotowości ciała. "Inny" Jurija Mamlejewa i "Czerwony kogut leci wprost do nieba" Miodraga Bulatovicia w kluczu komplementarnej opozycji
Wydział Neofilologii UAM
Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947198-3-8