Słupianek-Tajnert Daria

Artykuły w czasopismach:

Słupianek-Tajnert Daria
Komunikatywno-pragmatyczny aspekt czerwieni (na przykładzie książki „U vojny ne ženskoe lico” Swietłany Aleksijewicz)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, numer: 44/1, strony: 299-308, rok wydania: 2019

Słupianek-Tajnert Daria
Komunikatywno-pragmatyczny aspekt czerwieni (na przykładzie książki „У войны не женское лицо” Swietłany Aleksijewicz)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, numer: 44, strony: 299-308, rok wydania: 2019

Słupianek-Tajnert Daria
Образ "чернобыльского человека" в "Чернобыльской молитве" Светланы Алексиевич
Acta Neophilologica
rocznik: 2018, numer: 20, strony: 53-60, rok wydania: 2018

Słupianek-Tajnert Daria
Socialʹnaâ storona koncepta ‘ZRITELʹNOE VOSPRIÂTIE` v russkoj i polʹskoj âzykovyh kartinah mira (na materiale glagolov zritelʹnogo vospriâtiâ).
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 46, strony: 427-438, rok wydania: 2016

Słupianek-Tajnert Daria
Socyalnaja storona koncepta „zritielnoje wosprijatije” w russkoj i polskoj jazykowych kartinach mira (na matieriale głagołow zritielnogo wosprijatija)
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, strony: 427-438, rok wydania: 2016

Słupianek-Tajnert Daria
Patrzeć ukradkiem – czyli o podglądaniu w językowym obrazie świata Polaków i Rosjan
Acta Neophilologica
rocznik: 2013, numer: 1, strony: 181-191, rok wydania: 2013

Słupianek-Tajnert Daria
K voprosu funkcional′nosti zritel′noj percepcii v russkoj âzykovoj kartine mira
Annales Neophilologiarum
rocznik: 2011, numer: 5, strony: 91-108, rok wydania: 2011

Słupianek-Tajnert Daria
K voprosu funkcional′nosti zritel′noj percepcii v russkoj âzykovoj kartine mira
Annales Neophilologiarum
rocznik: 2011, numer: 5, strony: 91-108, rok wydania: 2011

Słupianek-Tajnert Daria
Aksiologičeskij faktor v vyraženiâh s komponientom
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2009, numer: 14, strony: 505-512, rok wydania: 2009

Słupianek-Tajnert Daria
Aksiologičeskij faktor v vyraženiâh s komponientom
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2009, numer: 14, strony: 505-512, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Słupianek-Tajnert Daria
Komponent emocjonalny w koncepcie „percepcja wzrokowa” (na materiale języka polskiego i rosyjskiego),
Redaktorzy: Stefański E.E.
Kross-kulturnyje issledowanija w lingwistikie
strony: 11-19, rok wydania: 2016

Książki autorskie:

Słupianek-Tajnert Daria
Kognitywna analiza czasowników percepcji wzrokowej w języku rosyjskim i polskim
Wydział Neofilologii UAM
Poznań 2016
ISBN: 978-83-947398-5-0