Woszczyk Justyna

Artykuły w czasopismach:

Woszczyk Justyna
Wybrane zagadnienia współczesnej dydaktyki
Przegląd Rusycystyczny
rocznik: 33, numer: 1, strony: 99-103, rok wydania: 2011