Abdalla Michael

Artykuły w czasopismach:

Abdalla Michael
Wielbłąd w teologii arabsko-muzułmańskiej
Teologia i człowiek
rocznik: 42, numer: 2, strony: 145-164, rok wydania: 2018

Abdalla Michael
Antiochia i Aleksandria. Z dziejów relacji apostolskich Kościołów syro-mezopotamskiego i koptyjskiego
Teologia i człowiek
rocznik: 2018 vol. 44, numer: 4, strony: 143-162, rok wydania: 2018

Rucki Mirosław, Abdalla Michael
Analiza porównawcza słownictwa nawiązującego do miłosierdzia bożego w syryjskiej anaforze św. Jakuba w odniesieniu do kanonu modlitw żydowskich
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 2018, numer: 3-4, strony: 337-351, rok wydania: 2018

Rucki Mirosław, Abdalla Michael
Kamień, o który wszyscy się potykają (Mt 16,23)
Wrocławski Przegląd Teologiczny
rocznik: 26, numer: 2, strony: 61-76, rok wydania: 2018

Rucki Mirosław, Abdalla Michael
Zarys historii Kościołów Wschodu
Perspectiva - Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne
rocznik: XVI, numer: 1, strony: 182-194, rok wydania: 2017

Rucki Mirosław, Abdalla Michael
Zapożyczenia greckie w syryjskiej anaforze św. Jakuba brata Pańskiego
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 2017, numer: 1-2, strony: 155-165, rok wydania: 2017

Rucki Mirosław, Abdalla Michael
Eucharystyczna obecność Chrystusa – świadectwa pierwszych wieków
Liturgia Sacra
rocznik: 49, numer: 1, strony: 73-94, rok wydania: 2017

Rucki Mirosław, Abdalla Michael
Asyryjczycy – naród, język, wiara
Teologia i człowiek
rocznik: 39, numer: 3, strony: 199-219, rok wydania: 2017

Moses Mor Severius, Rucki Mirosław, Abdalla Michael
Eucharystyczna obecność Chrystusa w rozumieniu liturgicznym Kościoła Antiocheńskiego
Liturgia Sacra
rocznik: 2016, numer: 22/1, strony: 43-67, rok wydania: 2016

Abdalla Michael, Rucki Mirosław
Klasztory jako ośrodki działalności pisarzy syriackich
Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
rocznik: 2016, numer: 36/1, strony: 129-152, rok wydania: 2016

Benyamin Ashraf, Abdalla Michael, Rucki Mirosław
Jajka wielkanocne w początkach chrześcijaństwa
Teologia i człowiek
rocznik: 29, numer: 1, strony: 295-312, rok wydania: 2015

Abdalla Michael, Rucki Mirosław
„Nie gotuj koźlęcia w mleku jego matki” czy „Nie mieszaj potraw mięsnych z nabiałem”?
Teologia i człowiek
rocznik: 2015, numer: 4, strony: 145-160, rok wydania: 2015

Abdalla Michael
Przysłowia ludowe i ich kontekst kulturowy w odniesieniu do żywności i żywienia w arabskich dialektach Āzaẖ i Mārdīn
Investigationes Linguisticae
rocznik: 25, numer: 32, strony: 1-18, rok wydania: 2015

Abdalla Michael
Kiszk (tarhana) – nie tylko turecka specjalność
Przegląd Zbożowo-Młynarski
rocznik: LV, numer: 12, strony: 12-13, rok wydania: 2011

Abdalla Michael
Condemnation of gluttony in a Path to Perfection by the Assyrian bishop Philoxenus of Mabbug (†524)
Journal of Assyrian Academic Studies
rocznik: 25, numer: 1, strony: 132-142, rok wydania: 2011

Abdalla Michael
On Christianity in the Indian Malabar Coast and on the arrival of the Portuguese in a Syriac document from 1504
Orientalia Christiana Cracoviensia
rocznik: 3, numer: 1, strony: 21-42, rok wydania: 2011

Abdalla Michael
Syriac writers and their works from the 1st through the 5th century of Christianity
Orientalia Christiana Cracoviensia
rocznik: 2, numer: 1, strony: 9-27, rok wydania: 2010

Abdalla Michael
The Cult of Mart Shmuni, a Maccabean Martyr, in the Traditions of the Assyrian Churches of Mesopotamia
Journal of Assyrian Academic Studies
rocznik: 23, numer: 1, strony: 22-39, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Abdalla Michael, Rucki Mirosław
Zagrożona egzystencja. Społeczno-polityczna sytuacja Asyryjczyków na pograniczu Syrii, Turcji, Iranu i Iraku
Redaktorzy: Surma Aleksandra, Śliwa Magdalena
Analiza wybranych problemów z zakresu nauk społecznych
strony: 92-104, rok wydania: 2019

Abdalla Michael
The term Seyfo in historical perspective
Redaktorzy: Travis H.
The Assyrian Genocide: Cultural and Political Legacies
strony: 92-105, rok wydania: 2018

Abdalla Michael
Początki wykorzystania mleka i jego przetworów w żywieniu człowieka
Redaktorzy: Gawęcki J.,, Pikul J.
Produkty mleczne: technologia i rola w żywieniu człowieka
strony: 15-25, rok wydania: 2018

Abdalla Michael
Dhimmi – Nie-muzułmanin w państwie muzułmańskim: teoria i praktyka
Redaktorzy: Rucki Mirosław
Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne
strony: 9-23, rok wydania: 2018

Rucki Mirosław, Abdalla Michael, Jacyna-Onyszkiewicz Zbigniew
Czy definicja natury Jezusa Chrystusa powinna prowadzi do podziału?
Redaktorzy: Rucki Mirosław
Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne
strony: 55-74, rok wydania: 2018

Abdalla Michael
The cultural discourse of folk proverbs with words to food and nutrition in the Arabic dialect of Āzaẖ
Redaktorzy: Weltecke D.
Neue Aramäische Studien, Schola Nsibina 1
strony: 135-157, rok wydania: 2017

Abdalla Michael
Holocaust narodu asyryjskiego
Redaktorzy: Woźniak W.
Wokół destrukcji i jej zapobiegania począwszy od holocaustu narodu asyryjskiego
strony: 7-36, rok wydania: 2017

Abdalla Michael
Unickie Kościoły Bliskiego Wschodu: Polityka Watykanu wobec chrześcijan nierzymskich
Redaktorzy: Dudra S., Michalak R., Młyńczyk Ł.
Polityczne uwarunkowania religii - religijne uwarunkowania polityki,
strony: 193-207, rok wydania: 2017

Abdalla Michael
Rys historyczny wykorzystania zbóż w żywieniu człowieka
Redaktorzy: Gawęcki J., Obuchowski W.
Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu człowieka
strony: 33-44, rok wydania: 2016

Abdalla Michael
Sytuacja małoletnich i problemy „dzieci ulicy” w wybranych krajach arabskich
Redaktorzy: Bednarowicz S., Moch M., Musiatewicz J.
Świat Arabski w perspektywie interdyscyplinarnej
strony: 145-162, rok wydania: 2016

Rucki Mirosław, Moses Mor Severius, Abdalla Michael, Benyamin Ashraf
Miłosierdzie Boże w tradycji judaizmu i Kościołów Wschodu
Redaktorzy: Jaromin Joanna
Oblicza miłosierdzia w Biblii
strony: 371-404, rok wydania: 2016

Abdalla Michael
Określenie asyryjskiego holocaust terminem Sayfo (Seyfo) z perspektywy historycznej
Redaktorzy: Kurpaska M., Wicherkiewicz Tomasz, Kanert M.
Thesaurus Gentium & Linguarum – A Festschrift to honour professor Alfred F. Majewicz
strony: 67-84, rok wydania: 2016

Abdalla Michael
Południowotureckie miasto Mardin i jego ludność od połowy XIX wieku do I wojny światowej w relacjach misjonarzy zachodnich i byłych mieszkańców
Redaktorzy: Woźniak Marta, Ściślewska Dorota
Badania nad światem islamu Dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy
strony: 222-235, rok wydania: 2015

Abdalla Michael
Zrozumieć genezę określenia asyryjskiego holocaustu terminem Sayfo (Sejfo)
Redaktorzy: Lipiński Stanisław, Novotná Alena
Umęczeni, mordowani, niepokonani
strony: 161-184, rok wydania: 2014

Abdalla Michael
Skazani na bezradność. O problemach małoletnich w arabskich krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Redaktorzy: Kobes Paweł
Aksjologia postępowania w sprawach nieletnich – obecny stan prawny i perspektywy zmian
strony: 77-93, rok wydania: 2014

Abdalla Michael
Wierność i oddanie. Trzy wieki chrześcijańskiej rodziny Bahtiszo w służbie medycznej Abbasydów
Redaktorzy: Woźniak Jerzy
Polska syrologia w zarysie
strony: 203-229, rok wydania: 2010

Książki autorskie:

Abdalla Michael
Abed Msziho Neman z Karabasz, Seyfo – Ludobójstwo, o którym nie wolni mówić
Wydawnictwo Agape
Poznań 2015
ISBN: 978-83-64774-03-4

Abdalla Michael
‘BēḏMšīḥo Ne‘mān d-Qarabāš, Relacje chrześcijańsko-muzułmańskie na terenie Turcji na przełomie XIX i XX wieku. Dziennik seminarzysty o ludobójstwie Ormian i Asyryjczyków w roku 1895 i w latach I wojny światowej.
Wydawnictwo UNUM
Kraków 2013
ISBN: 978-83-7643-089-8

Michalski Marcin, Abdalla Michael
Słownik polsko-arabski/arabsko-polski
Level Trading
Kraków 2010
ISBN: 9788361800538