Siwczak Piotr

Artykuły w czasopismach:

Siwczak Piotr
Starożytni o małżeństwie z powagą i komizmem
Nowy Filomata
rocznik: 2014, numer: 2, strony: 174-181, rok wydania: 2014

Artykuły w tomach zbiorowych:

Siwczak Piotr
Filologia Nowogrecka w Poznaniu: osiągnięcia i perspektywy
Redaktorzy: Tuszyńska Krystyna
Miscellanea Novograeca Posnaniensia. Monografia jubileuszowa z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa UAM
strony: 9-21, rok wydania: 2015