Gaś Swietłana

Artykuły w czasopismach:

Gaś Swietłana
Kilka uwag o doborze tekstów źródłowych do tworzenia Polsko-rosyjskiego słownika leksyki dyplomatycznej
Prace filologiczne
rocznik: 2016, strony: 101-110, rok wydania: 2016

Gaś Swietłana
Kilka uwag o błędach w dwustronnych umowach polsko-rosyjskich
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2015, numer: 21, strony: 7-19, rok wydania: 2015

Gaś Swietłana
Kolokacje poetyckie z rzeczownikiem oko
Poradnik Językowy
rocznik: 2011, numer: 5, strony: 72-77, rok wydania: 2011

Gaś Swietłana
Польская и русская дипломатическая терминология: эквивалентность в словаре и тексте (на примере двухсловных терминосочетаний)
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2010, numer: 2, strony: 49-56, rok wydania: 2010

Gaś Swietłana
Языковые особенности сообщений для СМИ в польском и русском дипломатических дискурсах
Rossica Olomucensia
rocznik: 2010, strony: 21-24, rok wydania: 2010

Gaś Swietłana
Образ России в российском дипломатическом дискурсе
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2008, strony: 25-32, rok wydania: 2008

Artykuły w tomach zbiorowych:

Gaś Swietłana
Новые наименования профессий в польском языке и их русские эквиваленты
Redaktorzy: Дедова О. В. , Захаров Л. М.
Международный научный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире» (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 24-26 марта 2009 года): Труды и материалы
strony: 211-211, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Gaś Swietłana, Бондаренко Катерина
Детабуизация в словарях и переводе
Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Poznań 2018
ISBN: 978-83-7986-233-7

Tomy zbiorowe:

Gaś Swietłana, Kalecińska Dorota, Wawrzyniak Sandra
Brudne, odrażające, niechciane w języku i literaturze
Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Seria: BADANIA NAD JĘZYKIEM I KULTURĄ
Poznań 2018
ISBN: 978-83-7986-231-3

Gaś Swietłana, Kalecińska Dorota, Wawrzyniak Sandra
Brudne, odrażające, niechciane w kulturze
Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Seria: BADANIA NAD JĘZYKIEM I KULTURĄ
Poznań 2018
ISBN: 978-83-7986-232-0

Gaś Swietłana, Kalecińska Dorota, Wawrzyniak Sandra
Tradycja i współczesność w języku i literaturze
Wydawnictwo Rys
Seria: BADANIA NAD JĘZYKIEM I KULTURĄ
Poznań 2016
ISBN: 978-83-65483-29-4