Piotrowiak-Junkiert Kinga

Artykuły w czasopismach:

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Słowa utracone, słowa odnalezione. Recenzja książki: Csaba Horváth, Megtalált szavak. Kortárs magyar irodalom posztmodern innen, posztmodern túl, Budapest 2018.
Porównania
rocznik: 2018, numer: 2/23, strony: 345-352, rok wydania: 2018

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Zwierzęce idylle. O Razglednicach Miklósa Radnótiego
Narracje o Zagładzie
rocznik: 2017, numer: 3, strony: 200-216, rok wydania: 2017

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Rewolucja 1956 w literaturze węgierskiej. Na marginesie literackiego kanonu.
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
rocznik: 2016, numer: 29 (49), strony: 151-163, rok wydania: 2016

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Imre Kertész (1929-2016)
Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik: 2016, numer: 12, strony: 30-32, rok wydania: 2016

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Gettoizacja Budapesztu 1944-1945. Zarys problemu
Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik: 2016, numer: 12, strony: 119-138, rok wydania: 2016

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Stan badań nad Zagładą na Węgrzech
Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik: 2016, numer: 12, strony: 463-469, rok wydania: 2016

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Wokół Syna Szawła
Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik: 2016, numer: 12, strony: 712-719, rok wydania: 2016

Piotrowiak-Junkiert Kinga
O murze, którym była rzeka. „Lament nad Dunajem” Mihálya Kornisa
Przestrzenie Teorii
rocznik: 2015, numer: 24, strony: 109-124, rok wydania: 2015

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Kronikarz spóźnionej wojny. „Woń człowieka” Ernő Szépa
Slavia Occidentalis
rocznik: 2015, numer: 2/72, strony: 179-191, rok wydania: 2015

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Literatura węgierska wobec Zagłady. Wokół kanonu.
Narracje o Zagładzie
rocznik: 2015, numer: 1, strony: 46-61, rok wydania: 2015

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Pisanie Zagłady w literaturze węgierskiej po 1989 roku. Casus Mihálya Kornisa
Porównania
rocznik: 2014, numer: 14, strony: 83-98, rok wydania: 2014

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Ormiańskie nagrobki. Poezja Sándora Kányádiego wobec transformacji
Porównania
rocznik: 2014, numer: 15, strony: 281-294, rok wydania: 2014

Artykuły w tomach zbiorowych:

Piotrowiak-Junkiert Kinga
”Nic straszniejszego niż same liczby”. Poezja Andrása Mezei wobec Shoah
Redaktorzy: Bubak Grzegorz, Nagy Laszlo, Tatrai Szilard
Lengyel-Magyar Hungarológiai Kutatások (Polsko-Węgierskie Badania Hungarologiczne)
strony: 91-103, rok wydania: 2018

Piotrowiak-Junkiert Kinga
“Nothing worse than only numbers”. The Poetry od András Mezei on Shoah
Redaktorzy: Dobrzyńska Teresa, Kuncheva Raya
The Thing. Conceptual and cultural aspects
strony: 271-287, rok wydania: 2018

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Monarchia habsburska i "kwestia żydowska" na Węgrzech z perspektywy postkolonialnej
Redaktorzy: Kuziak Michał , Nawrocki Bartłomiej
Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym
strony: 273-293, rok wydania: 2017

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Of Non-Place Spatiality in Ádám Bodor's Fiction
Redaktorzy: Kledzik Emilia
Comparisons and discourses. Essays on comparative literature and theory
strony: 139-150, rok wydania: 2017

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Rzeczy ż… O wojennych i powojennych lekturach przedmiotów. Ginczanka, Ficowski, Mezei, Borbély
Redaktorzy: Dziewońska-Kiss Dorota, Janiec-Nyitrai Agnieszka, Ráduly Zsuzsanna
Polono-Hungarica 2016. Irodalom – Nyelvészet – Történelem – Kultúra. A 2016. május 12-én és 13-án tartott nemzetközi tudományos konferencia anyaga
strony: 245-256, rok wydania: 2016

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Dwie ryciny z wielorybem: Julia Hartwig i Mihály Babits. (Esej oceaniczny)
Redaktorzy: Kulesza-Gulczyńska Barbara, Winiecka Elżbieta
Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig.
strony: 143-153, rok wydania: 2015

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Rozmowa jako aproksymacja. Wokół narracji losu u Anki Grupińskiej i Jánosa Kőbányaiego
Redaktorzy: Budzik Jagoda, Koper Magdalena
Niezależna. Próby o Ance Grupińskiej
strony: 37-48, rok wydania: 2015

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Strategie postkolonialne w literaturze węgierskiej po 1989 roku
Redaktorzy: Bakuła Bogusław, Kledzik Emilia, Kupidura Ryszard, Piotrkowiak-Junkiert Kinga,
Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej
strony: 225-247, rok wydania: 2015

Piotrowiak-Junkiert Kinga
O murze, którym była rzeka. „Lament nad Dunajem” Mihálya Kornisa
Redaktorzy: Bakuła Bogusław, Kledzik Emilia, Kupidura Ryszard, Piotrkowiak-Junkiert Kinga,
Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej
strony: 533-548, rok wydania: 2015

Piotrowiak-Junkiert Kinga
„Ormiańskie nagrobki”. Poezja Sándora Kányádiego wobec transformacji
Redaktorzy: Bakuła Bogusław, Kledzik Emilia, Kupidura Ryszard, Piotrkowiak-Junkiert Kinga,
Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej
strony: 461-476, rok wydania: 2015

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Pisanie Zagłady w literaturze węgierskiej po 1989 roku. Casus Mihálya Kornisa („Podanie”)
Redaktorzy: Bakuła Bogusław, Kledzik Emilia, Kupidura Ryszard, Piotrkowiak-Junkiert Kinga,
Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej
strony: 569-586, rok wydania: 2015

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Antybukolika z krową. O wierszu W kotlinie
Redaktorzy: Jarzyna Anita, Roszak Joanna
Scalane okładki. Szkice o twórczości Piotra Matywieckiego
strony: 166-167, rok wydania: 2014

Książki autorskie:

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Niszczące doświadczenie Auschwitz w twórczości Imre Kertésza
IBL PAN
Warszawa 2014
ISBN: 978-83-61757-50-4

Tomy zbiorowe:

Koutny Ilona, Piotrowiak-Junkiert Kinga, Kornatowski Paweł, Németh Szabolcs
A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka
Rys
Seria: Bibliotheca Hungarica
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65483-53-9