Ostrowski Norbert

Artykuły w czasopismach:

Ostrowski Norbert
From sentence negation to connective. Old Lithuanian nei(gi) ‘and not; nor; than; before’
Baltic Linguistics
rocznik: 2014, numer: 5, strony: 123-143, rok wydania: 2014

Ostrowski Norbert
Once again on the postponed neuter pronoun -ti ‘this’
Baltistica
rocznik: 2014, numer: 2, strony: 265-278, rok wydania: 2014

Ostrowski Norbert
Deprefiksacja czasownikowa w języku litewskim
Acta Baltico-Slavica
rocznik: 2014, numer: 38, strony: 172-181, rok wydania: 2014

Ostrowski Norbert
Etimologijos smulkmenos (la. vaîgs ‘veidas; skruostas’ ir lie. áušti / la. aũksts ‘šaltas’)
Baltistica
rocznik: 2013, numer: 48, strony: 75-80, rok wydania: 2013

Ostrowski Norbert
Old Lithuanian interrogative particle biau
Baltistica
rocznik: 2012, numer: 47, strony: 61-65, rok wydania: 2012

Ostrowski Norbert
Lit. perkūnas ‘piorun, grzmot’ - próba weryfikacji etymologii
Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim
rocznik: 2012, numer: 6, strony: 271-276, rok wydania: 2012

Ostrowski Norbert
Iš lietuvių kalbos istorinės morfologijos problemų (apie nebe(-) ir bent kilmę)
Lietuvių kalba
rocznik: 2011, numer: 5, strony: 0-0, rok wydania: 2011

Ostrowski Norbert
Pochodzenie litewskiego afiksu duratywnego teb(e)-
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2011, numer: 12, strony: 205-210, rok wydania: 2011

Ostrowski Norbert
On the origin of the Lithuanian tačiaũ ‘but, however, yet’
Lingua Posnaniensis
rocznik: 2011, numer: 53, strony: 65-71, rok wydania: 2011

Artykuły w tomach zbiorowych:

Ostrowski Norbert
On the postponed neuter pronoun -ja in Baltic
Redaktorzy: Civjan Tatjana, Zavjalova Marija, Judžentis Artūras
Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos / Балты и славяне: пересечения духовных культур
strony: 242-253, rok wydania: 2014

Ostrowski Norbert
Rozwój kategorii stopnia w języku litewskim. Studium historyczno-typologiczne
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
Scripta manent - res novae
strony: 291-300, rok wydania: 2013

Ostrowski Norbert
Latvian jeb ‘or’ – from conditional to disjunctive conjunction
Redaktorzy: Nau Nicole, Ostrowski Norbert
Particles and Connectives in Baltic
strony: 135-150, rok wydania: 2010

Nau Nicole, Ostrowski Norbert
Background and perspectives for the study of particles and connectives in Baltic languages
Redaktorzy: Nau Nicole, Ostrowski Norbert
Particles and Connectives in Baltic
strony: 1-37, rok wydania: 2010

Ostrowski Norbert
Litewskie dabar ‘jeszcze, teraz’
Redaktorzy: Birgiel Nijola
Prace Bałtystyczne. Język, literatura, kultura
strony: 57-70, rok wydania: 2009

Ostrowski Norbert
Daniel Petit. Apophonie et catégories grammaticales dans les langues baltiques. Leuven-Paris: Peeters. (Collection linguistique publiée par la Société de Linguistique de Paris, 86)
Redaktorzy: Birgiel Nijola
Prace Bałtystyczne. Język, literatura, kultura
strony: 185-190, rok wydania: 2009

Tomy zbiorowe:

Nau Nicole, Ostrowski Norbert
Particles and Connectives in Baltic
Vilniaus universitetas
Vilnius 2010
ISBN: 978-609-95126-1-7

Marcinkiewicz Józef, Ostrowski Norbert
Munera Linguistica et Philologica Michaeli Hasiuk dedicata
Rys
Poznań 2001
ISBN: 83-232-1198-1