Wilkus-Wyrwa Aleksandra

Artykuły w czasopismach:

Wilkus-Wyrwa Aleksandra
Kan poesien redde? Lyrikkens rolle hos Czesław Miłosz og i hans norske gjendiktning ved Paal Brekke
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 19, strony: 251-266, rok wydania: 2016

Wilkus-Wyrwa Aleksandra
En gjendiktet aura? Noen bemerkninger til Wisława Szymborskas lyrikk i Norge
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
rocznik: 2016, numer: 30, strony: 91-103, rok wydania: 2016

Wilkus-Wyrwa Aleksandra
Poeta vs. poeta-tłumacz. O niemieckim i norweskim przekładzie wiersza Czesława Miłosza Campo di Fiori
Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana - tłumaczenie - recepcja
rocznik: VIII, numer: 1, strony: 103-114, rok wydania: 2015

Wilkus-Wyrwa Aleksandra
Czesław Miłosz po norwesku czy Paal Brekke po Miłoszowsku? Dwaj poeci, dwie estetyki i jeden przekład
Świat i słowo
rocznik: 25, numer: 2, strony: 199-212, rok wydania: 2015

Cymbrykiewicz Joanna, Wilkus-Wyrwa Aleksandra, Zańko Aldona
Stemmer, der veksler – nogle bemærkninger om det dansk-norske litanidigt som fænomen fra middelalderen til 1600-tallet
Nordica
rocznik: 2015, numer: 32, strony: 429-444, rok wydania: 2015

Wilkus-Wyrwa Aleksandra
Individualästhetik als Phänomen der Übersetzungskunst. Das Gedicht Campo di Fiori von Czesław Miłosz, nachgedichtet von dem norwegischen Lyriker Paal Brekke
Rocznik Komparatystyczny
rocznik: 2014, numer: 5, strony: 433-452, rok wydania: 2014

Wilkus-Wyrwa Aleksandra
Minneproblematikken i Lars Saabye Christensens Lyrikk Analyse av Jeg-Personens Minner i Lys av Memory Studies
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 15, numer: 1, strony: 60-72, rok wydania: 2013

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wilkus-Wyrwa Aleksandra
Całość w edukacji to coś więcej niż suma szczegółów
Redaktorzy: Niemierko Boleslaw, Szmigiel Maria
Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli
strony: 65-75, rok wydania: 2018

Cymbrykiewicz Joanna, Wilkus-Wyrwa Aleksandra, Zańko Aldona
Litany Undercover: Denmark and Norway from the Middle Ages to the Eighteenth Century
Redaktorzy: Sadowski Witold, Kowalska Magdalena, Kubas Magdalena Maria
Litanic Verse II. Britannia, Germania et Scandinavia
strony: 181-196, rok wydania: 2016

Wilkus-Wyrwa Aleksandra
'Norway, Norway ...': From the End of the Eighteenth - to the Beginning of the Twentieth-Century
Redaktorzy: Sadowski Witold, Kowalska Magdalena, Kubas Magdalena Maria
Litanic Verse II. Britannia, Germania et Scandinavia
strony: 213-228, rok wydania: 2016

Książki autorskie:

Wilkus-Wyrwa Aleksandra
Forfatterens individuelle estetikk i gjendiktning. Wisława Szymborska og Czesław Miłosz i norske oversettelser
Peter Lang
Seria: Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur
Berlin 2019
ISBN: 978-3-631-66933-4