Oh Kyong-Geun

Artykuły w czasopismach:

Oh Kyong-Geun
THE ASPECT OF CONFLICT BETWEEN PATERNALISM AND CONSTITUTIONALISM IN KOREAN CONTEMPORARY SOCIETY
International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
rocznik: 2018, numer: 4, strony: 89-106, rok wydania: 2018

Matulewska Aleksandra, Oh Kyong-Geun, Zozula Daria
Exponents Of Deontic Modality In Korean, Indonesian, English and Polish – A Contrastive Translative Perspective
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 2, numer: 70, strony: 185-211, rok wydania: 2017

Oh Kyong-Geun
Korean Shamanism - the Religion of Women
International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
rocznik: 2016, numer: 2, strony: 71-85, rok wydania: 2016

Oh Kyong-Geun
Korean Sijo poems and their transformations
International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
rocznik: 2015, numer: 1, strony: 23-38, rok wydania: 2015

Oh Kyong-Geun
Ewolucja języka urzędowego w Korei
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2015, numer: 22, strony: 65-76, rok wydania: 2015

Oh Kyong-Geun, Bańczerowski Jerzy
A Draft Proposal for a Theory of Aspect in Korean
Rocznik Orientalistyczny
rocznik: 2014, numer: 1, strony: 42-54, rok wydania: 2014

Oh Kyong-Geun
Korean Shamanism – Religion of Reconciliation and Coexistence
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2014, strony: 33-42, rok wydania: 2014

Artykuły w tomach zbiorowych:

Matulewska Aleksandra, Oh Kyong-Geun
Środki wyrażania nakazu w polskim i koreańskim Kodeksie cywilnym
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: nowe wyzwania
strony: 165-183, rok wydania: 2016

Matulewska Aleksandra, Oh Kyong-Geun
„SZUMI W GŁOWIE”, CZYLI O PROBLEMIE PRZEKŁADU NAZW KOREAŃSKICH I POLSKICH ALKOHOLI
Redaktorzy: Czyżewska Marta, Matulewska Aleksandra
Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania
strony: 229-243, rok wydania: 2016

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Oh Kyong-Geun
International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań
ISSN: 2449-7444