Machowski Szymon

Artykuły w czasopismach:

Machowski Szymon
Opis działalności naukowej i organizacyjnej humanisty na własnym przykładzie
Colloquia Germanica Stetinensia
rocznik: 2011, strony: 275-278, rok wydania: 2011

Machowski Szymon
Własności kompozycyjne polskich i niemieckich profesjolektów
Poznańskie Studia Polonistyczne.Seria Językoznawcza
rocznik: 2011, strony: 0-0, rok wydania: 2011

Stroński Krzysztof, Machowski Szymon
An Axiomatic Approach to the General Theory of Compounds
Lingua Posnaniensis
rocznik: LIII, numer: 2, strony: 101-122, rok wydania: 2011

Machowski Szymon
Lingwistyczny status fuzji hiszpańskich czasowników z zaimkami osobowymi
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, numer: 20, strony: 97-104, rok wydania: 2010

Machowski Szymon
Klasyfikacja polskich dwuczłonowych compositów o członach inicjalnych mało- i wielo-. Studium słownikowe
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2010, numer: 22, strony: 121-141, rok wydania: 2010

Machowski Szymon
Analiza porównawcza compositów niemiecko-polsko-hiszpańskich
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2009, numer: 19, strony: 133-151, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Machowski Szymon
Compounding Properties and Translation Methods of Terms in the Domain of Infectious Diseases
Redaktorzy: Hacken Pius, Panocová Renata
Word Formation and Transparency in Medical English
strony: 179-200, rok wydania: 2015