Koziarski Mirosław

Artykuły w czasopismach:

Koziarski Mirosław
Rodzaj gramatyczny rzeczownika jako nośnik informacji pozagramatycznej I. Przegląd literatury dotyczącej rodzaju gramatycznego[czeka na publikację]
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2011, numer: 26, strony: 0-0, rok wydania: 2012

Koziarski Mirosław
Two Ways of Processing the Language: Associative Memory and Computational Rules. A Case of Modern Polish Language
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2012, numer: 24, strony: 61-79, rok wydania: 2012

Artykuły w tomach zbiorowych:

Koziarski Mirosław
Semantyczno-syntagmatyczne właściwości polskich przyimków przestrzennych
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu 4
strony: 139-152, rok wydania: 2014

Koziarski Mirosław
Czy myślisz, że to to to? …czyli słowo-wytrych jako przykład polisemii interkategorialnej
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu. 2 , rok wydania: 2012

Koziarski Mirosław
Two Ways of Processing Language: Associative Memory and Computational Linguistics
Redaktorzy: Juszczyk Konrad, Mikołajczyk Beata, Taborek Janusz, Zabrocki Władysław
Język w Poznaniu. 2
strony: 61-78, rok wydania: 2011